fbpx
x
Мени
Центар за одржлив развој на заедницата - Дебар

Центар за одржлив развој на заедницата - Дебар

Центар за одржлив развој на заедницата - Дебар
ЦОРЗ
Association Centre for sustainable community development
CSCD
2006
Здружение
Гоце Љубиновски
4008006104148
6149200
ул. Велко Влаховиќ бр.13, Дебар
Здружение Центар за одржлив развој на заедницата, ул. Велко Влаховиќ бр. 13 Дебар
Дебар
Гоце Љубиновски 070306651 Шуип Марку 070306652
046835106
046835106

ЦОРЗ Верува дека:

Секој човек има потенцијал да дејствува како граѓанин и да се залага за неговите потреби. Затоа, ние создаваме начини да се зајакне и да се поттикнат луѓето за да можат активно да учествуваат во развојот на општествата во кои живеат.

Мисијата на CSCD

Регионален одржлив развој преку мобилизирање на граѓаните за активно учество стремејќи кон европските вредности во сферите на добро владеење, подобар квалитет на живот, одржлив развој и здрава животна средина

Стратешки цели:

1. Зајакнување на капацитетот на цивилниот сектор
2. Поттикнување на меѓугранична соработка
3. Промоција на одржлива употреба на човечките , природни и културни ресурси
Програмски Области:

Програма за локален развој и добро владеење

Програма за граѓански активизам и млади

Програма за животна средина
Проекти 2016

¨ Институционално зајакнување на здружението –CIVICA Moblilitas

¨ Сајбер ангел чувари – безбедност на децата на социјалните мрежи и интернет,од злоупотребата на личните податоци—ФООМ, USAID

¨ Вскрстено Наследство -Програма за децентрализирана соработка помеѓу Долна Нормандија и Македонија

¨ Поттикнување на партиципативната демократија – EIDHR

¨ Заслужуваме подобро — ФООМ

¨ Поголема транспарентност на локалните фондови за граѓанските организации– ФООМ, USAID

¨ Антигона, Тројазична драма– програма ЕРАЗМУС +

¨

Ресурси:Канцеларија, Сала за состаноци, ИТ опрема, интернет, Библиотека, ЕУ инфо точка

Услуги: Консултации, Обуки, логистика, ескпетиза, преводи

Кампањи (2016): Заштита на реката Радика и НП Маврово, АЈДЕ, Заслужуваме подобро

Владеење на правото

Демократија

Добро владеење

Животна средина и природни ресурси

Развој на граѓанско општество

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Општа јавност (сите граѓани)

Државни и јавни институции и/или службеници

Етнички заедници

Млади и студенти

Невработени

32

6

2015

Објавено пред 3 годинаи Заедно за чист Косоврасти
Објавено пред 5 годинаи Средба со дијаспората
Објавено пред 5 годинаи Доументарен филм Младинска размена
Објавено пред 3 годинаи Заедно за чист Косоврасти
Објавено пред 5 годинаи Средба со дијаспората
Објавено пред 5 годинаи Доументарен филм Младинска размена
Објавено пред 3 годинаи Заедно за чист Косоврасти
Објавено пред 5 годинаи Средба со дијаспората
Објавено пред 5 годинаи Доументарен филм Младинска размена