fbpx
x
Мени
Фондација за развој на образование и култура АЛБИЗ с.Сарај Скопје

Фондација за развој на образование и култура АЛБИЗ с.Сарај Скопје

Фондација за развој на образование и култура АЛБИЗ с.Сарај Скопје
Foundation for Development of Education and Culture ALBIZ
Foundation ALBIZ
2011
Фондација
Илир Идризи- Извршен Директор
4075011501499
6683860
ул. 20 бр 97 Скопје - Сарај
ул. 20 бр 97 Скопје - Сарај
Сарај
Илир Идризи Извршен Директор 072/213-421 i.ilir@albiz.org.mk
02 2057 632

Фондација Албиз е фондација која промовира оштествена одговорност на компнаиите кои се основачи на фондацијата. Своите активности ги канализира преку неколку платформи и тоа:
-Образовно-едукативна платформа
-за култура и спорт
-економска
-социо-хуманитарна

Култура

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Социјално-хуманитарна поддршка

Друго

Млади и студенти

15

30

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација