fbpx
x
Мени
Здружение за сексуални и родови малцинства СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ Скопје

Здружение за сексуални и родови малцинства СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ Скопје

Здружение за сексуални и родови малцинства СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ Скопје
С-Фронт
Sexual and Gender Minorities Association SUBVERSIVE FRONT Skopje
S-Front
2013
Здружение
Антонио Михајлов, извршен директор
4032013521780
6878741
бул. "Кузман Јосифовски Питу" 19-5/28
бул. "Кузман Јосифовски Питу" 19-5/28
Аеродром
Антонио Михајлов, извршен директор, 072 75 99 95, amihajlov@s-front.org.mk Ангелина Иванова, директорка за финансии и администрација, 075 83 80 40, aivanova@s-front.org.mk Давид Тасевски, програмски координатор - психолог, 078 310 947, dtasevski@s-front.org.mk Стефан Петровски, програмски координатор - комуникации, 070 325 722, spetrovski@s-front.org.mk
02 60 90 779

Мисија:
Субверзивен фронт е граѓанска организација која ја ангажира заедницата во промоцијата на правдата, слободата и еднаквоста за сексуалните и родови малцинства во Македонија преку принципите на отчетност, солидарност и вклученост.
Визија:
Субверзивен фронт верува дека за припадниците на сексуалните и родови малцинства да живеат слободно, отворено и автентично, ние мора да развиваме политики засновани на докази, програми и услуги кои го поддржуваат остварувањето на себе-идентификуваните потреби на нашата заедница.
Цели:
Воспоставување на истражувачки програми на локално, национално, регионално и глобално ниво за генерирање на податоци и знаења за потребите и грижите на заедницата на сексуални и родови малцинства;
Поддршка во индивидуално и колективно градење на заедница на сексуални и родови малцинства со цел нејзините припадници да се во првите редови на сите наши активности;
Застапување на политики и закони кои ги адресираат потребите на заедницата на сексуални и родови малцинства и ја обезбедуваат нивната заштита;
Градење соработка, партнерства и сојузништва со граѓански организации, министерства, единици на локална самоуправа, државни агенции, бироа и управи, синдикати, здравствени установи, просветни установи, центри за социјална работа, младински организации, младински работници, медиуми, членови на семејства, поддржувачи и сојузници, истражувачи и истражувачки институти и агенции, меѓународни организации и институции, и други чинители со цел унапредување на положбата и правата на сексуалните и родовите малцинства во државата и пошироко.
Стратешки области:
Застапување и влијание врз политиките за правата и положбата на сексуалните и родовите малцинства;
Развој на заедницата на сексуалните и родовите малцинства;
Истражување и обезбедување докази за проблемите и потребите на заедницата на сексуални и родови малцинства.

Добро владеење

Лезбеjска, геј, бисексуална, трансродова и интерсексуална заедница (ЛГБТИ)

Толеранција

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Друго

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

ЛГБТИ

Медиуми

Млади и студенти

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Друго

41

2

2015