fbpx
x
Мени
Здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ Скопје

Здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ Скопје

Здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ Скопје
С-Фронт
Association for a critical approach to gender and sexuality SUBVERSIVE FRONT Skopje
S-Front
2013
Здружение
Антонио Михајлов, претседател
4032013521780
6878741
бул. "Кузман Јосифовски Питу" 19-5/28
бул. "Кузман Јосифовски Питу" 19-5/28
Аеродром
Антонио Михајлов, претседател, 072 75 99 95, amihajlov@s-front.org.mk Даниел Митковски, финансов администратор, 071 34 30 21, dmitkovski@s-front.org.mk Ангелина Иванова, програмска координаторка, 075 83 80 40, aivanova@s-front.org.mk Викторија Бондиќова, програмска асистентка, 075 462 475, vbondikjova@s-front.org.mk Илина Мојсовска, психолог, 071 98 63 83, imojsovska@s-front.org.mk
02 60 90 779

Здружението за критички пристап кон родот и сексуалноста СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ Скопје, основано во јуни 2013 г., работи во 5 стратегиски области: застапување на ЛГБТИ, истражување и политики за ЛГБТИ, обука и образование за ЛГБТИ, обезбедување бесплатни услуги на психосоцијална помош и советување и правна помош и советување за ЛГБТИ, и прибирање средства за ЛГБТИ проекти и иницијативи.
Некои од клучните достигнувања досега се спроведувањето на првото истражување за дискриминацијата, малтретирањето и вознемирувањето засновани на сексуална ориентација и родов идентитет кај младите, организацијата на првиот форум на граѓанското општество за политичко учество на ЛГБТИ во Македонија, како и спроведувањето на кампањата „Кажи не на хомофобијата и трансфобијата“.
Субверзивен фронт има централна улога во мрежите на споделување информации и споделување на активности на застапување за ЛГБТИ во земјите од Западен Балкан, и е фокусна точка за информации на ИЛГА Европа и Европската комисија за статусот и правата на ЛГБТИ лицата во Македонија.

Добро владеење

Лезбеjска, геј, бисексуална, трансродова и интерсексуална заедница (ЛГБТИ)

Толеранција

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Друго

Општа јавност (сите граѓани)

Државни и јавни институции и/или службеници

ЛГБТИ

Друго

41

2

2015