fbpx
x
Мени
Здружение Центар за истражувачко новинарство СКУП-Македонија

Здружение Центар за истражувачко новинарство СКУП-Македонија

Здружение Центар за истражувачко новинарство СКУП-Македонија
СКУП
CIJ SCOOP-Macedonia
SCOOP
2011
Здружение
Александар Кчев, адвокат
4043011507862
6689728
Ул. 11 Октомври, бр.30-1-1/2 Скопје
Ул. 11 Октомври, бр.30-1-1/2 Скопје
Центар
Џељаљ Незири, претседател 0038970308561 xhelalneziri@gmail.com
023113721
023113721

СКУП Македонија е невладина и непрофитна организација чија цел е да го унапредува, поддржува и поттикнува истражувачкото новинарство. Нејзина задача е да им дава поддршка на новинарите во секојдневната работа, да им помага финансиски или професионално во промовирањето на истражувачкото новинарство во земјата и регионот, но и на светско ниво.

Добро Владеење

Децентрализација

Развој на граѓанското општество

Жени и родови прашања

Меѓуетнички односи

Миграции

Толеранција

Култура

Деца, младинци и студенти

Стари лица

ЛГБТИ

Животна средина и природни ресурси

Образование, наука и истражувања

Заштита на потрошувачите

Здравје и здравствена заштита

Информации, комуникација и медиуми

21

2015