fbpx
x
Мени
Коалиција на здруженија на граѓани Сите за правично судење - Скопје

Коалиција на здруженија на граѓани Сите за правично судење - Скопје

Коалиција на здруженија на граѓани Сите за правично судење - Скопје
КСПС
Coalition of civic association All for Fair Trials Skopje
CAFT
2003
Здружение
4030003486487
5782180
ул. Македонија бр. 11/2-10, Центар, Скопје
ул. Македонија бр. 11/2-10, Центар, Скопје
Центар
Александра Богдановска 0038976454755 abogdanovska@all4fairtrials.org.mk
02/6139-874
02/6139-874

Добро Владеење

Децентрализација

Развој на граѓанското општество

Жени и родови прашања

Меѓуетнички односи

Миграции

Толеранција

Култура

Деца, младинци и студенти

Образование, наука и истражувања

Информации, комуникација и медиуми

Друго

14

2015