x
Мени
Македонско здружение на млади правници - МЗМП Скопје

Македонско здружение на млади правници - МЗМП Скопје

Македонско здружение на млади правници - МЗМП Скопје
МЗМП
Macedonian Young Lawyers Association
MYLA
2004
Здружение
4030004534418
5944201
Ул. Златко Шнајдер бр. 4А/1-3 Скопје
Ул. Златко Шнајдер бр. 4А/1-3 Скопје
Центар
Мартина Смилевска 0038978291959 msmilevska@myla.org.mk
02 3 220 870
02 3 220 870

Добро Владеење

Жени и родови прашања

Миграции

Стари лица

Лица со посебни потреби

ЛГБТИ

Друго

65

3

2015

Објавено пред 11 месеци The prospects of establishing border monitoring in Macedonia
Објавено пред 11 месеци The prospects of establishing border monitoring in Macedonia
Објавено пред 11 месеци The prospects of establishing border monitoring in Macedonia