fbpx
x
Мени
Здружение за заштита и едукација на деца и млади Роми,, Прогрес ,, - Скопје

Здружение за заштита и едукација на деца и млади Роми,, Прогрес ,, - Скопје

Здружение за заштита и едукација на деца и млади Роми,, Прогрес ,, - Скопје
Здружение Прогрес
Association for protection and education of children and young Roma Progress
Association Progress
2000
правно лице
Алма Мемет- Извршен директор
4030001411020
5511704
Виетнамска Бр. 60, општина Шуто Оризари -Скопје
Виетнамска Бр. 60, општина Шуто Оризари -Скопје
Шуто Оризари
Алма Мемет. Генерален директор Електронска пошта: almamemet@hotmail.com Моб. 071374350
+38922651428
+38922651428

Здружението за заштита и едукација на деца и млади Роми - Прогрес, е формирано со цел остварување и заштита на основните човекови праава кои се реализираат во неколку општествени свери: економски социјални, образовни, здравствени,културни, спортски, хуманитарни и т.н. Здружението Прогрес е официјално регистрирано на 01.12.2000, на чело со Алма Мемет и извршниот борд на директори.
Здружението успешно постои и функционира на територијата на Р. Македонија веќе 16 години, и има остварено една доста богата соработка со: град Скопје, Владата на Република Македонија, Министерство за култура, Швајцарска Амбасада, USAID, EACA, FARE и т.н.
Проектите воглавно се реализираат преку семинари, предавања, работилници од различен вид, принтање брошури и флаери, и во зависност од потребата и целите на проектот, обезбедуваме и медиумска покриеност како начин за известување или рекламирање на некој однапред планиран евент. Нашата организација има преку 60 волонтери, и 4 вработени кои се грижат за организација, насочување, мониторинг и реализирање на проектите на кои се работи, со цел исполнување на главните цели, однапред зацртани според програмата на организацијата со која соработува нашето здружение.

Вработување

Животна средина и природни ресурси

Култура

Меѓуетнички односи

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Толеранција

Транспарентност

Човекови права

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Социјално-хуманитарна поддршка

Деца

Етнички заедници

Жени

Млади и студенти

Невработени

Сиромашни лица

Други маргинализирани групи

100

60

2015

Објавено пред 5 годинаи Fare / Football people – Action week
Објавено пред 5 годинаи Fare / Football people – Action week
Објавено пред 5 годинаи Fare / Football people – Action week