fbpx
x
Мени
ФОНДАЦИЈА БАЛКАНСКА МРЕЖА ЗА РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО СКОПЈЕ

ФОНДАЦИЈА БАЛКАНСКА МРЕЖА ЗА РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО СКОПЈЕ

ФОНДАЦИЈА БАЛКАНСКА МРЕЖА ЗА РАЗВОЈ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО СКОПЈЕ
БЦСДН
Balkan Civil Society Development Network
BCSDN
2009
Фондација
Илина Нешиќ - в.д. извршен директор
4057009503419
6524710
Митрополит Теодосиј Гологанов 39-2/2
Митрополит Теодосиј Гологанов бр.39-2/2 Скопје
Центар
Илина Нешиќ +38971350876 ins@balkancsd.net
+38926144211
0038926144211

Мрежа од 14 граѓански организации од 10 земји во Југоисточна Европа (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Романија, Словенија, Србија, Турција, Хрватска, Црна Гора) со заедничка мисија да го зајакнат граѓанското општество и да влијаат на политиките на европско и национало ниво насочени кон креирање овозможувачка околина за развој на граѓанското општество, со цел да се обезбедат услови за одржливи и фукнционални демократски општества на Балканот.

Развој на граѓанско општество

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Граѓански организации

14

1

2015

Објавено пред 6 годинаи Kosovo country paper
Објавено пред 6 годинаи Bosna and Herzegovina country paper
Објавено пред 6 годинаи Kosovo country paper
Објавено пред 6 годинаи Bosna and Herzegovina country paper
Објавено пред 6 годинаи Kosovo country paper
Објавено пред 6 годинаи Bosna and Herzegovina country paper