fbpx
x
Мени
Здружение на граѓани за ретки болести ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ Битола

Здружение на граѓани за ретки болести ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ Битола

Здружение на граѓани за ретки болести ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ Битола
ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ Битола
Association of citizens for rare diseases LIFE WITH CHALLENGES Bitola
LIFE WITH CHALLENGES Bitola
2009
Невладина организација
Весна Алексовска
4002009513938
6498418
ул. Христо Татарчев бр.79/1/18 Скопје
Ул. Борис Радосавлевиќ - Гоце, бр12 Битола
Битола
Весна Алексовска 0038970705446 vesna.stojmirova@gmail.com
00038970705446

Визијата на нашата организација е постигнување на најдобар можен квалитет на живот на пациентите и семејствата со ретки болести преку најдобри можни и достапни социјални и здравствени услуги. За да ја оствариме визијата започнавме со активности за подигнување на јавната и институционалната свест со кои продолжуваме секоја година, постигнувајќи огромна поддршка при застапување и лобирање за правата на оваа група на пациенти и семејства.

Нашата мисија е креирање на решенија и политики и спроведување на активности за подобрување на квалитетот на живот на пациентите и семејствата со ретки болести.

Владеење на правото

Вработување

Демократија

Деца, млади и студенти

Здравје и здравствена заштита

Информации, комуникации и медиуми

Лица со посебни потреби

Развој на граѓанско општество

Толеранција

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Деца

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Жени

Лица со болести

Лица со посебни потреби

Медиуми

Млади и студенти

Образовни институции

Други маргинализирани групи

500

500

2015

Објавено пред 1 година Правичност за ретки болести
Објавено пред 1 година 10 години ЖСП
Објавено пред 3 годинаи Ретките болести на Скопски Маратон
Објавено пред 3 годинаи Ретките болести на Скопски Маратон
Објавено пред 1 година Правичност за ретки болести
Објавено пред 1 година 10 години ЖСП
Објавено пред 3 годинаи Ретките болести на Скопски Маратон
Објавено пред 3 годинаи Ретките болести на Скопски Маратон
Објавено пред 1 година Правичност за ретки болести
Објавено пред 1 година 10 години ЖСП
Објавено пред 3 годинаи Ретките болести на Скопски Маратон
Објавено пред 3 годинаи Ретките болести на Скопски Маратон