fbpx
x
Мени
Здружение за развој на ромската заедница СУМНАЛ Скопје

Здружение за развој на ромската заедница СУМНАЛ Скопје

Здружение за развој на ромската заедница СУМНАЛ Скопје
СУМНАЛ
Association for Roma Community Development Sumnal
Sumnal
2000
здружение
Фатма Бајрам Аземовска - претседател на организацијата
4030001410122
5507561
Максуд Садик бб 1000 Скопје
Славеј Планина бр.19, 1000 Скопје
Центар
Фатма Бајрам Аземовска 070 699 743
02 2611 219
02 2611 219

Сумнал беше основан во јуни 2000 година и одговара на потребите на државните училишта и на населбата Топаана за подобрување на слабиот успех на училиште, високата стапка на осип од училиштата, неписменоста и малата свесност за важноста на образованието. За да се бори со овие проблеми, Сумнал организира и изведува различни образовни и општествени активности, како и активности кои го градат карактерот во врска со материјалот кој се учи во редовните училишта и наставните планови подготвени од Министерството за образование и наука.За само неколку години услугите кои ги обезбедува Сумнал драстично се зголемија, иако организацијата остана верна на првичната мисија и цели. Преку соработка со заедницата, соработка со Советот на родители и воспоставување блиски односи со локалните училишта, Сумнал е во можност да ги идентификува и да започне да излегува во пресрет на дополнителните потреби на заедницата. Денес, како дополнение на повеќе од 60 часа неделно образовни можности кои им се нудат за децата, Сумнал обезбедува широк спектар на образовни можности за сите членови на заедницата. Овие можности го вклучуваат следното, иако не се ограничени само на тоа:Правата на жените, подучување, посетување јавни настани, регистрација на граѓани, борба со сиромаштијата која е честа во околината, семејно насилство, хигиена и санитетско-здравствени мерки, вакцинирање, права на децата, описменување на возрасни, демократско учество, човекова средина и многу други.Напредокот на луѓето од Топаана е сигурен. Сепак, Сумнал почна да обезбедува средства и извори потребни за образование на исклучително големиот број возрасни луѓе и деца во населбата Топаана. Без сомнение, надежите, соништата и иднината на цела генерација е посветла поради напорите на тимот, волонтерите, партнерите и симпатизерите на Сумнал.

Развој на граѓанското општество

Меѓуетнички односи

Толеранција

Култура

Деца, младинци и студенти

Стари лица

Здравје и здравствена заштита

Информации, комуникација и медиуми

10

14

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација