fbpx
x
Мени
Здружение за социјална правда „Левичарско движење Солидарност“ - Скопје

Здружение за социјална правда „Левичарско движење Солидарност“ - Скопје

Здружение за социјална правда „Левичарско движење Солидарност“ - Скопје
ЛД Солидарност
Leftist movement Solidarity
LD Solidarity
2013
Здружение
Никола Штериов и Соња Стојадиновиќ, правни застапници
4032013522786
6909868
ул. Рајко Жинзифов, бр. 22, Скопје
ул. Рајко Жинзифов, бр. 22, Скопје, Центар
Центар
Клементина Ристовска, проектен координатор, 075327494, r.klementina@gmail.com Никола Штериов, проектен асистент, 078922105, nikola0steriov@gmail.com
078 922 105

Солидарност е активистичка организација која се залага за создавање на социјално праведно и демократско општество.

Вработување

Децентрализација

Друго

Животна средина и природни ресурси

Здравје и здравствена заштита

Култура

Лица со посебни потреби

Меѓуетнички односи

Миграција

Толеранција

Човекови права

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Друго

Општа јавност (сите граѓани)

Бегалци

Етнички заедници

ЛГБТИ

Невработени

Сиромашни лица

Други маргинализирани групи

2015

Објавено пред 6 годинаи Nacionalizmi jashtë/në kontekst(it)
Објавено пред 6 годинаи Дејвид Харви – „Правото на град“
Објавено пред 6 годинаи Национализмот во(н) контекст
Објавено пред 6 годинаи Nacionalizmi jashtë/në kontekst(it)
Објавено пред 6 годинаи Дејвид Харви – „Правото на град“
Објавено пред 6 годинаи Национализмот во(н) контекст
Објавено пред 6 годинаи Nacionalizmi jashtë/në kontekst(it)
Објавено пред 6 годинаи Дејвид Харви – „Правото на град“
Објавено пред 6 годинаи Национализмот во(н) контекст