fbpx
x
Мени
Центар за истражување и креирање политики – ЦИКП Скопје

Центар за истражување и креирање политики – ЦИКП Скопје

Центар за истражување и креирање политики – ЦИКП Скопје
Centar for Research and Policy Making
2004
Здружение
Цицо Поповиќ 6-2/9, 1000 Скопје
Скопје
Жидас Даскаловски претседател 0038970231949 daskalovski@hotmail.com
+389 2 3109 932

Децентрализација

Животна средина и природни ресурси

Заштита на потрошувачите

Меѓуетнички односи

Толеранција

5

1

2015