fbpx
x
Мени
МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ

МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ

МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ
Macedonian Institute for Media
2001
Фондација
Билјана Петковска - директор
4030001417836
5533791
Јуриј Гагарин 17-1/1
Ул. Јуриј Гагарин бр. 17-1/1, 1000 Скопје
Карпош
Билјана Петковска bb@mim.org.mk Мери Каранфиловска - merik@mim.org.mk, Весна Никодиноска - vesnanik@mim.org.mk, Славчо Миленковски - slavco@mim.org.mk, Марина Златевска - marinaz@mim.org.mk, Ивона Василова - ivonae@mim.org.mk
+389 2 3090 144

МИМ се залага за градење демократско општество во кое доминираат професионални медиуми, транспарентни и отчетни институции и граѓански сектор, кои им овозможуваат на граѓаните доволно веродостојни информации, за тие да можат да направат информиран избор за сите прашања важни за нивниот живот и за општеството.

Мисијата на Македонскиот институт за медиуми (МИМ) е да го поттикнува и континуирано да помага во процесот на унапредување на професионални стандарди во новинарството, медиумите и во јавната комуникација со цел да влијае врз подобрување на демократските процеси во Р. Македонија.

Информации, комуникации и медиуми

Култура

Лица со посебни потреби

Меѓуетнички односи

Толеранција

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Етнички заедници

Медиуми

Млади и студенти

4

2015

Објавено пред 6 годинаи ПРАВДА, А НЕ МИЛОСТ
Објавено пред 6 годинаи ДОБРИНАТА НЕ СЕ МЕРИ СО ПАРИ
Објавено пред 6 годинаи НЕЗАВИСНАТА СЦЕНА ИМА ЦЕНА
Објавено пред 6 годинаи ПРАВДА, А НЕ МИЛОСТ
Објавено пред 6 годинаи ДОБРИНАТА НЕ СЕ МЕРИ СО ПАРИ
Објавено пред 6 годинаи НЕЗАВИСНАТА СЦЕНА ИМА ЦЕНА
Објавено пред 6 годинаи ПРАВДА, А НЕ МИЛОСТ
Објавено пред 6 годинаи ДОБРИНАТА НЕ СЕ МЕРИ СО ПАРИ
Објавено пред 6 годинаи НЕЗАВИСНАТА СЦЕНА ИМА ЦЕНА