fbpx
x
Мени
Здружение за борба против рак БОРКА - ЗА СЕКОЈ НОВ ДЕН Скопје

Здружение за борба против рак БОРКА - ЗА СЕКОЈ НОВ ДЕН Скопје

Здружение за борба против рак БОРКА - ЗА СЕКОЈ НОВ ДЕН Скопје
БОРКА
Association for fight against cancer BORKA - For each new day Skopje
BORKA
2007
здружение на граѓани
Билјана Додева Христовска - Претседател на здружението
4030007645334
6259340
бул. Борис Трајковски бр.19
бул. Борис Трајковски бр.19
Кисела Вода
Билјана Додева Христовска Претседател на здружението 0038975396142 biba@borka.org.mk
02 3224 636
02 3227 767

БОРКА е невладина, непрофитна организација, основана како организација за поддршка на граѓаните, пациентите, нивните семејства и здравствените организации во борбата против сите видови на рак во Македонија.

Во фокусот на своите активности, посебен акцент дава на иницијативи за психосоцијална помош и поддршка на овие пациенти и нивните семејства преку индивидуални и групни сесии, ги посетува пациентите на Клиниката за онкологија и радиотерапија, набавува и донира перики на жени кои се подложени на хемотерапија, а се со низок социјален статус. Исто така, врши едукација на населението во Македонија за симптомите, дијагностиката, третманот и лекувањето на карциномите, лобира и иницира промени за имплементација на скрининг програми во здравствениот систем и поквалитетен живот на овие пациенти.

Здравје и здравствена заштита

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

2015

Објавено пред 3 годинаи Дигитална трка Race for the Cure
Објавено пред 3 годинаи Дигитална трка Race for the Cure
Објавено пред 3 годинаи Дигитална трка Race for the Cure