fbpx
x
Мени
Здружение за борба против рак БОРКА - ЗА СЕКОЈ НОВ ДЕН Скопје

Здружение за борба против рак БОРКА - ЗА СЕКОЈ НОВ ДЕН Скопје

Здружение за борба против рак БОРКА - ЗА СЕКОЈ НОВ ДЕН Скопје
БОРКА
Association for fight against cancer BORKA - For each new day Skopje
BORKA
2007
здружение на граѓани
Билјана Додева Христовска - Претседател на здружението
4030007645334
6259340
бул. Борис Трајковски бр.19
бул. Борис Трајковски бр.19
Кисела Вода
Билјана Додева Христовска Претседател на здружението 0038975396142 biba@borka.org.mk
02 3224 636
02 3227 767

БОРКА е невладина, непрофитна организација, основана како организација за поддршка на граѓаните, пациентите, нивните семејства и здравствените организации во борбата против сите видови на рак во Македонија.

Во фокусот на своите активности, посебен акцент дава на иницијативи за психосоцијална помош и поддршка на овие пациенти и нивните семејства преку индивидуални и групни сесии, ги посетува пациентите на Клиниката за онкологија и радиотерапија, набавува и донира перики на жени кои се подложени на хемотерапија, а се со низок социјален статус. Исто така, врши едукација на населението во Македонија за симптомите, дијагностиката, третманот и лекувањето на карциномите, лобира и иницира промени за имплементација на скрининг програми во здравствениот систем и поквалитетен живот на овие пациенти.

Здравје и здравствена заштита

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

2015

Објавено пред 10 месеци Дигитална трка Race for the Cure
Објавено пред 10 месеци Дигитална трка Race for the Cure
Објавено пред 10 месеци Дигитална трка Race for the Cure