fbpx
x
Мени
Прва детска амбасада во светот Меѓаши - Република Македонија

Прва детска амбасада во светот Меѓаши - Република Македонија

Прва детска амбасада во светот Меѓаши - Република Македонија
ПДАСМ
First Children’s Embassy in the World Megjashi – Republic of Macedonia
FCEWM
1992
Здружение
Драги Змијанац Претседател
4030995179890
4377249
ул. Коста Новаковиќ бр.22а, Скопје, нас. Аеродром
ул. Коста Новаковиќ бр.22а, Скопје
Аеродром
Драги Змијанац претседател 0038970255372 dzmijanac@childrensembassy.org.mk
022465316
022465316

Мисија на ПДАС Меѓаши
Првата детска амбасада во светот Меѓаши ги застапува и заштитува правата на децата , поттикнува одговорно родителство и почит на детската личност, го зајакнува граѓанското движење за правата на децата, детското учество и се залага за функционалност на институциите во најдобар интерес на детето. Меѓаши го промовира мировното образование , развивајки активно граѓанство засновано на принципот на ненасилство и ги негува раличностите и еднаквите можности за сите.

Визија на ПДАС Меѓаши
Поправеден свет за секое дете

Друго

Меѓуетнички односи

Толеранција

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Социјално-хуманитарна поддршка

Деца

10000

5

2015

Објавено пред 6 годинаи Водич за одговорно родителство
Објавено пред 6 годинаи Водич за одговорно родителство
Објавено пред 6 годинаи Водич за одговорно родителство