fbpx
x
Мени
Федерација на планинарски спортови на Македонија

Федерација на планинарски спортови на Македонија

Федерација на планинарски спортови на Македонија
ФПСМ
Macedonian mountain sport Federation
MMSF
1948
Здружение
Проф. Д-р. Јовица Угриновски
4030995100933
4102983
11 Октомври 42а
11 Октомври 42а
Центар
Горан Тинтоски тел. 070 777 043 contact@fpsm.org.mk Горан Николоски тел. 070 200 506 goran.nikoloski@telekom.mk Симончо Симоновски тел.075 410 182 artdesk@artdesk.com.mk
02 3165 540
02 3165 540

ФПСМ е формирана 1948 година и денес е здружение на граѓани кое го сочинуваат 43 (2016 година) друштва, заради остварување и усогласување на своите заеднички цели и интереси. Во сите свои активности ФПСМ негува и развива чувство за заедничко живеење и соработка, работи на активирање на граѓаните, а особено на младите за побезбеден престој во природата, негува натпреварувачки дух и работи на поддршка на локалниот развој. ФПСМ е полноправна членка, во интренационални федерации и организации (UIAA и BMU). ФПСМ, активностите ги спроведува преку стручни тела, Комисии (Планинарски водичи, Маркацисти, Млади, Високогорци, Планинарски домови и Спасување на планина). Новиот правен субјект во ФПСМ, Центарот за стручно оспособување – ЦСО е одговорен за спроведување на мисијата преку создавање систем на перманентно стручно образование во планинарството, кое ќе го создаде планинарството сигурно и достапно за сите. ФПСМ е организација квалификувана да организира безбедни планинарски акции, што е нејзина визија. Во своите задачи посебно внимание се посветува на грижи за изградба и одржување на планинарската инфраструктура и тоа: планинарски домови, куќи, засолништа, спасителни станици, патеки, трансверзали, како и други објекти важни за развојот на туризмот преку рекреативно и спортско планинарење.

Развој на граѓанското општество

Жени и родови прашања

Меѓуетнички односи

Толеранција

Култура

Деца, младинци и студенти

Стари лица

Лица со посебни потреби

Животна средина и природни ресурси

Образование, наука и истражувања

Заштита на потрошувачите

Здравје и здравствена заштита

Информации, комуникација и медиуми

Друго

2000

29

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација