fbpx
x
Мени
Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите Месечина – Гостивар

Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите Месечина – Гостивар

Хуманитарно и добротворно здружение на Ромите Месечина – Гостивар
ХДЗР Месечина - Гостивар
Humanitarian and Charitable Roma Association „Mesecina“ – Gostivar
HCAR Mesecina - Gostivar
1993
Здружение
Мухамед Точи
4007993105081
4707583
Браќа Ѓиноски 61
Живко Брајковски бб, Гостивар
Гостивар
Мухамед Точи Раководител на сектор за човекови права и меѓуетнички односи +389 70 251 493 tocimuhamed@t-home.mk
+389 42 222 271
+389 42 222 272

Визија - Граѓаните во Република Македонија се рамноправни, кои поседуваат остварено право да бидат вклучени како образовниот процес така и во останатите свери од општествениот живот.
Мисија - НВО Месечина - Гостивар е граѓанска организација која преку информирање, едуцирање, влијаење врз политики и обезбедување услуги им помага на Ромите и другите маргинализирани да се ангажираат за да си ги остварат своите права, да обезбедат подобро образовно ниво и подобра економска положба во општеството

Вработување

Децентрализација

Здравје и здравствена заштита

Меѓуетнички односи

Образование, наука и истражување

Човекови права

Информирање (на пр. градење свест)

Други маргинализирани групи

11

5

2015

Објавено пред 6 годинаи Тркалезна маса
Објавено пред 6 годинаи Тркалезна маса
Објавено пред 6 годинаи Тркалезна маса