fbpx
x
Мени
Здружение Организација на жените на општина Свети Николе

Здружение Организација на жените на општина Свети Николе

Здружение Организација на жените на општина Свети Николе
ОЖОСВН
Organization of women of municipality of Sveti Nikole
OWMSVN
1990
Здружение
Даниела Панева, претседателка
4025990100834
4233859
ул. Ленинова бр.1-1/4, Свети Николе
ул. Ленинова бр.1-1/4, Свети Николе
Свети Николе
Даниела Панева, претседателка, paneva_d@yahoo.com Јасмина Трајчева, координаторка на извршна канцеларија, jasmin.traj@gmail.com t_alexandra21@yahoo.com g.rahela@yahoo.com dacevaaneta@yahoo.com
032444620; 032440032;
032444620

ОЖОСВН е здружение на граѓани формирано врз основа на слободно здружување на граѓаните за остварување на нивните интереси и превземање на активности за подобрување на целокупната состојба пред се на жените во општеството, но и на децата и младите. Организацијата е продолжување на поранешното женско движење на локално ниво и во Македонија и од декември 1990 година дејствува како независна организација. Како невладина, непартиска и непрофитна Организација генерално работи на локално и национално ниво, но реализира или учествува и во интернационални проекти. Организацијата во руралните средини има женски активи со цел полесно стапување во контакт со целните групи при реализирање на предвидените активности и проекти. Во организацијата членуваат околу 500 членови, од кои 30 се активни волонтери/ки и се вклучени во реализација на тековни активности и проекти. Членовите на Организацијата се со различен образовен профил и стручна подготовка. Целна група со која работи организацијата се жени, деца и млади, но и општа популација.

Демократија

Деца, млади и студенти

Друго

Здравје и здравствена заштита

Култура

Меѓуетнички односи

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Толеранција

Човекови права

Друго

Општа јавност (сите граѓани)

Деца

Жени

Лица со болести

Други маргинализирани групи

Друго

300

30

2015

Објавено пред 4 годинаи Трговија со луѓе
Објавено пред 4 годинаи Трговија со луѓе
Објавено пред 4 годинаи документарен филм
Објавено пред 4 годинаи Трговија со луѓе
Објавено пред 4 годинаи Трговија со луѓе
Објавено пред 4 годинаи документарен филм
Објавено пред 4 годинаи Трговија со луѓе
Објавено пред 4 годинаи Трговија со луѓе
Објавено пред 4 годинаи документарен филм