fbpx
x
Мени
Центар за развој на медиуми Скопје

Центар за развој на медиуми Скопје

Центар за развој на медиуми Скопје
ЦРМ
Media Development Centre
MDC
2002
Здружение
Дејан Георгиевски, Извршен директор
4030002440270
5626404
ул. Васил Главинов бр.3-4/2 Скопје - Центар
ул. Васил Главинов бр.3-4/2 Скопје - Центар
Центар
Дејан Георгиевски Претседател/Извршен директор 078 483 102 dejan@mdc.org.mk
078 483 102

Нашата визија

Слободен, плуралистички и самоодржлив медиумски сектор, почитуван од општеството, ослободен од сите форми на политичко влијание, во кој медимското законодавство е целосно усогласено со стандардите на ЕУ.

Нашата мисија

Центарот за развој на медиуми, како клучна невладина организација на полето на медиумското законодавство и политики, на македонското општество му нуди релевантни и одржливи медиумски политики и правна експертиза, и го надгледува спроведувањето на постоечката правна и политичка рамка од перспективата на слободата на медиумите и информациите.

Информации, комуникации и медиуми

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Медиуми

Друго