fbpx
x
Мени
Здружение МИРОВНА АКЦИЈА Прилеп

Здружение МИРОВНА АКЦИЈА Прилеп

Здружение МИРОВНА АКЦИЈА Прилеп
МА
Peace Action
PA
2002
Здружение
Горан Талески, Претседател
4021002134537
5629314
ул. Партизанска бр.18А, Прилеп
ул. Партизанска бр.18А, Прилеп
Прилеп
Марина Ѓ. Китаноска Проектна координаторка 072 637 252 marina@mirovnaakcija.org
048 401 888
048 401 888

Здружението Мировна Акција е непрофитна организација од активист(к)и кои активно работат на изградба на мир и промоција на култура на ненасилство преку: иницирање и негување на дијалог и конструктивно Соочување со минатото, Интегрирано образование и регионална соработка. Мировна акција, работи со наставен кадар од основни и средни училишта на полето на изградба на мир. Преку градење на капацитети за интеретничко интегрирано образование кај наставниот кадар и стручните служби, но и активно вклучување на учениците, образованието е чекор напред во разбирање на спецификите на различностите и интеркултурализмот.

Деца, млади и студенти

Меѓуетнички односи

Образование, наука и истражување

Толеранција

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Етнички заедници

Жени

ЛГБТИ

Млади и студенти

Образовни институции

8

18

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација