fbpx
x
Мени
Здружение, центар за КРЕАТИВЕН МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ Скопје

Здружение, центар за КРЕАТИВЕН МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ Скопје

Здружение, центар за КРЕАТИВЕН МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ Скопје
ЦКМД
Center for creative international dialogue - Skopje
CCID
2016
Здружение
Горан Трајчевски
4030016532022
7132352
бул. Видеол Смилевски Бато бр.1/1-5 Скопје, Аеродром
бул. Видеол Смилевски Бато бр.1/1-5 Скопје, Аеродром
Аеродром
Горан Трајчевски Претседатела здружението 078234730
078 234 730

Културен дијалог

Култура

Меѓуетнички односи

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Информирање (на пр. градење свест)

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)