fbpx
x
Мени
Здружение за истражувања, анализи и развој ЗЕЛЕНА ЛУПА Скопје

Здружение за истражувања, анализи и развој ЗЕЛЕНА ЛУПА Скопје

Здружение за истражувања, анализи и развој ЗЕЛЕНА ЛУПА Скопје
Зелена лупа Скопје
Association for research, analysis and development ZELENA LUPA Skopje
2007
Здружение
Ване Цветанов , претседател
4030007013060
6303935
ул. Гоце Делчев бр.14
Улица Горче Петров 1-1/18 Скопје
Центар
Ване Цветанов 078 650 153 , претседател , vane_cvetanov@yahoo.com Александар Јакимов 075 588 004 , координатор , jakoimov.aleksandar@gmail.com
078 650 153

Република Македонија може да биде пристојно место за живеење каде што секој граѓанин на оваа држава ќе се чувствува рамноправен и недискриминиран по никаква основа е столбот на нашата визија.
Владеењето на правото треба и мора да биде правило и право а не луксуз или исклучок за кој мора да се фаќаат врски.
Држава со силни и независни институции кои што ќе работат согласно законот, неселективно и правично. Без разлика во која институција, секој граѓанин да има ист третман, клиентелизмот и корупцијата да бидат сведени на минимум.

Антикорупција

Владеење на правото

Добро владеење

Отчетност

Развој на граѓанско општество

Толеранција

Транспарентност

Човекови права

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација