fbpx
x
Мени
Институт за европска политика - Скопје

Институт за европска политика - Скопје

Институт за европска политика - Скопје
ЕПИ
European Policy Institute - Skopje
EPI
2011
Здружение
Симонида Кацарска, Директорка
4032011512678
6682561
Антоние Грубишиќ 2/2, 1000 Скопје
Антоние Грубишиќ 2/2, 1000 Скопје
Центар
Наум Локсоки Лице за комуникации naum.lokoski@epi.org.mk +389 78 238 767
+ 389 2 280 100

Мисијата на ЕПИ е преку високо квалитетни истражувања и предлози за европски политики да обезбеди основа за дебата и решенија, насочена кон носителите на одлуки и пошироката јавност.

Цели:

● Создавање на јавен простор за размена на мислења, со вклучување на носителите на одлуки и засегнатите страни во создавање на европски стратегии и политики;
● Зајакнување на свеста на јавноста и носителите на одлуки во процесот на пристапување;
● Промовирање на критичка мисла, истражувања и анализи во создавање и спроведување на стратегии и политики за евроинтеграција;
● Промовирање на регионална соработка и придонесување кон дебатата за проширување и европеизација на регионот и пошироко;
● Развивање на дијалог за евроинтеграција со граѓанското општество во Република Македонија, во регионот и во ЕУ.

Антикорупција

Владеење на правото

Демократија

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Лица со посебни потреби

Меѓуетнички односи

Образование, наука и истражување

Транспарентност

Човекови права

Градење инфраструктура

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Лица со посебни потреби

Млади и студенти

Претприемачи

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Објавено пред 5 годинаи Правосудство и темелни права
Објавено пред 5 годинаи Правосудство и темелни права
Објавено пред 5 годинаи Правосудство и темелни права