fbpx
x
Мени
Установа Центар за современи уметности Скопје

Установа Центар за современи уметности Скопје

Установа Центар за современи уметности Скопје
ЦСУ
Contemporary Art Center Skopje
CAC
1994
Културна установа
Анита Ивковиќ, директор
4030999370781
5323045
Булевар Гоце Делчев бр.11 ДТЦ Мавровка лам/А, кат1/10 Скопје
Булевар Гоце Делчев бр.11 ДТЦ Мавровка лам/А, кат1/10 Скопје
Чаир
Анита Ивковиќ. директор, 078 346 804, anita@scca.org.mk Никола Писарев, програмски менаџер, 070 270 064, nikola@scca.org.mk
02 3 133 541
02 3 133 541

Визијата на Културна установа Центар за современи уметности е да биде само-одржлива организација која ќе ги обедини професионалците и младите сили и ќе овозможи развој на уметничката сцена во земјата и во регионот, преку поддршка на уметнички проекти, комплементарни програми за обука во полето на современите уметности, истражувања и; да го дигитализира културното наследство на Македонија; да учествува во процесот на децентрализација на земјата; да стане регионален лидер во промовирањето на уметностите, да биде регионален центар за размена на информации на независната културна сцена; преку програмата за рурален развој да ја промовира културата во руралните заедници во Македонија и регионот.

Установа “Центар за современи уметности” - Скопје во текот на своето работење настојува да ги следи потребите на заедницата на уметници и прави обиди да одговори на тие потреби. Центарот се определи, во истиот дух, за поттикнување на специфичните начини на уметничко делување како и помагање на младите ликовни кадри, сметајќи дека така отвора нов фронт за развој на идеи во уметноста.

Демократија

Култура

Меѓуетнички односи

Развој на граѓанско општество

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Друго

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Етнички заедници

Млади и студенти

Рурално население