fbpx
x
Мени
Здружение на граѓани Х.Е.Р.А. Асоцијација за здравствена едукација и истражување Скопје

Здружение на граѓани Х.Е.Р.А. Асоцијација за здравствена едукација и истражување Скопје

Здружение на граѓани Х.Е.Р.А. Асоцијација за здравствена едукација и истражување Скопје
Х.Е.Р.А.
Health Education and Research Association H.E.R.A.
H.E.R.A.
2000
Здружение
Ива Михајловска, претседателка и Бојан Јовановски, извршен директор
4030000377539
5380120
ул.Дебарца 56/4
Центар
ana.popstefanija@hera.org.mk - координаторка за комуникации
02 3290 395

Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување Х.Е.Р.А. е основана од група студенти во 2000 година кои беа засегнати со малиот обем на информации и услуги за ХИВ превенција, непристапност кон бесплатно и доверливо ХИВ тестирање и недоволната грижа и третман за луѓето кои живеат со ХИВ во Македонија. Од самите почетоци на Х.Е.Р.А. членовите ја препознаа потребата од поврзување и интегрирање на ХИВ со пошироката тема на сексуално и репродуктивно здравје и човекови права, така што денес настапува со стратегија за подобрување на јавното здравје која се темели на овој принцип.
Денес во Х.Е.Р.А. работи тим од дваесетина посветени жени и мажи заедно со 30 даватели на услуги во име на стотина волонтери и членови на собранието. Х.Е.Р.А. е една од организациите лидери во областа на сексуалното и репродуктивното здравје и права во Република Македонија. Од 2009 Х.Е.Р.А. е полноправна членка на Европската мрежа на Федерацијата за планирано родителство со седиште во Брисел.
Мисијата на организацијата се состои во остварување на основното човеково право на жените, мажите и младите да бидат правилно информирани и да имаат соодветен пристап до квалитетни и доверливи услуги за да можат слободно да го остваруваат својот избор во однос на сексуалноста, превенцијата, грижата и третманот од/за сексуално преносливите инфекции и ХИВ, вклучувајќи и целосна заштита на правата на лицата кои живеат со ХИВ/СИДА и нивните најблиски, контрацепцијата, безбедниот и легален абортус, сексуалните и репродуктивните права.
Својата мисија организацијата ја остварува преку обезбедување на бесплатни, доброволни и доверливи услуги. Понатаму, Х.Е.Р.А. соработува со законодавниот дом, со извршната власт и граѓанските организации за национални закони, стратегии и буџети со кои ќе се обезбеди подобро сексуално и репродуктивно здравје. Застапувањето го заснова на научно докажани аргументи, затоа посветува внимание на истражувачката дејност.

Вработување

Здравје и здравствена заштита

Лезбеjска, геј, бисексуална, трансродова и интерсексуална заедница (ЛГБТИ)

Лица со посебни потреби

Родови прашања

Толеранција

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Истражување

Социјално-хуманитарна поддршка

Друго

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Жени

ЛГБТИ

Лица со посебни потреби

Медиуми

Млади и студенти

Други маргинализирани групи

Друго

111

126

2015