fbpx
x
Мени
ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ МЕДИА ПЛУС Штип

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ МЕДИА ПЛУС Штип

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ МЕДИА ПЛУС Штип
Медиа Плус
Association of Citizens Media Plus
Media Plus
2006
Здружение
Емилија Давчева - Претседател
4029006135652
6209742
ул. Петта Партиска Конференција бб, 2000 Штип
ул. 25 Мај бр.18 Штип
Штип
Вања Мицевска - PR - 071/336-707 promo@mediaplus.org.mk
075 210 977
032 397 717

Наша мисија е зајакнување на граѓанското општество и преку медиумската заедница да се влијае на општествените текови и општествена одговорност на чинителите во извршната, судската и парламентарната власт .Ние ќе ги насочуваме медиумите да ја извршуваат својата јавна функција , независно од нивната сопственост.
Ние ќе организираме промотивни настани и активности, ќе ги доближиме граѓаните до медиумскиот свет и ќе постигнеме интерактивност и комуникација на сите делови во општеството.
Наша визија е да го насочиме општеството кон просперитет со намалени конфликти социјални разлики и со помош на медиумите да ја подигнеме свеста на граѓаните .Иднината на демократското општество во Македонија е во заеднички дијалог со сите фактори во општествениот живот .Најголем преностител на овие фактори се медиумите, тие се наша цел.

Владеење на правото

Демократија

Информации, комуникации и медиуми

Образование, наука и истражување

Отчетност

Развој на граѓанско општество

Транспарентност

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Медиуми

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

7

2

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација