fbpx
x
Мени
Научна фондација СПИРОСКИ

Научна фондација СПИРОСКИ

Научна фондација СПИРОСКИ
Фондација СПИРОСКИ
Scientific Foundation SPIROSKI
Foundation SPIROSKI
2002
10.6 фондација
-
4030004519877
5889243
Рајко Жинзифов бр. 48
Рајко Жинзифов бр. 48, Скопје, Република Македонија
Центар
Вардарски
Мирко Спироски, директор, 070255155 e-mail: mirko.spiroski@sfsmdr.mk
+38923152766

Фондацијата како имотна маса обезбедена од основачите, ќе се користи заради остварување на поширок интерес и заради постигнување на следните посебни цели и задачи:
• да создава просторни, технички и материјални услови за работа;
• да издава научни списанија;
• да ја афирмира науката;
• да ја поттикнува научната работа;
• да собира, да типизира, да складира и да разменува податоци за дарители на клетки, ткива и органи;
• да создава и да одржува Македонска банка за хумана ДНК;
• да ги процесира барањата за хематопоетски стем клетки од дарителите во Република Македонија и тие кои доаѓаат од странство;
• да ги координира активностите на Дарителските центри, Собирните центри, Трансплантациските центри и другите единки од дарителските регистри;
• да собира и понатаму да дистрибуира средства или други форми на донација во согласност со прокламираните цели;
• да врши други активности поврзани со науката.

Здравје и здравствена заштита

Образование, наука и истражување

Градење инфраструктура

Истражување

Граѓански организации

Млади и студенти

Образовни институции

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација