fbpx
x
Мени
Здружение на лезбејки, геј, бисексуалци/ки и трансексуалци/ки  ЛГБТ Јунајтед Тетово

Здружение на лезбејки, геј, бисексуалци/ки и трансексуалци/ки ЛГБТ Јунајтед Тетово

Здружение на лезбејки, геј, бисексуалци/ки и трансексуалци/ки ЛГБТ Јунајтед Тетово
Здружение ЛГБТ Јунајтед Тетово
Asociation of lesbian, gay, bisexual and transexual people LGBT United Tetovo
Association LGBT United Tetovo
2012
НВО
Беким Асани - Претседател
4028012518419
6787746
Ул. ЈНА бр. 73, Тетово
Ул. ЈНА бр. 73 Тетово, Тетово
Тетово
Полошки регион
Беким Асани - Претседател +38978273626 president@lgbtunited.org
+389 78 385 571

Целта на ЛГБТ Јунајтед Тетово е заштита, промоција и почитување на човековите права, првенствено на ЛГБТИ лицата, обезбедување на еднаков пристап до здравствена заштита и обезбедување на други витални социјални и правни услуги, со што се гарантира рамноправност и вклучување на ЛГБТИ лицата во сите свери на животот преку создавање на поддржувачка и толерантна атмосфера која вклучува разновидност и слобода.

Владеење на правото

Демократија

Здравје и здравствена заштита

Култура

Лезбеjска, геј, бисексуална, трансродова и интерсексуална заедница (ЛГБТИ)

Образование, наука и истражување

Родови прашања

Толеранција

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Етнички заедници

Жени

ЛГБТИ

Медиуми

Млади и студенти

Претприемачи

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Рурално население

Други маргинализирани групи

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација