fbpx
x
Мени
Движење за едукација и унапредување на дијалогот

Движење за едукација и унапредување на дијалогот

Движење за едукација и унапредување на дијалогот
ЛЕАД
Movement for Education and Dialogue Advancement
2016
Здружение на Граѓани
Вјоса Ајдини, Претседател на здружението ЛЕАД
7091303
4044016511830
Кузман Шапкарев 6а
Ѓорче Петров
Скопски
Вјоса Ајдини, Претседател на здружението ЛЕАД 071 303 929 Vjosa_92@hotmail.com
071 303 929

Наша цел е да ги унапредиме и заштитиме економските, социјалните и културните интереси на сите граѓани на Република Македонија, да ги унапредиме и заштитиме основните човекови права и слободи, да го поттикнеме меѓуетничкиот дијалог меѓу граѓаните во самите општини како и меѓу различните општини, да работиме за унапредување на локалниот, руралниот и инфраструктурниот развој, да работиме за постигнување родова еднаквост, да го зголемиме степенот на вработеност првенствено кај жените и младите, како и да работиме за подобрување на животната средина.

Деца, млади и студенти

Животна средина и природни ресурси

Меѓуетнички односи

Информирање (на пр. градење свест)

Општа јавност (сите граѓани)

Етнички заедници

Млади и студенти

Објавено пред 6 годинаи Што е средношколско учество?
Објавено пред 6 годинаи Што е средношколско учество?
Објавено пред 6 годинаи Што е средношколско учество?