fbpx
x
Мени
Институт за развој на креативниот и иновативниот потецијал кај млади и возрасни луѓе - КРЕАТИВНА МАКЕДОНИЈА Скопје

Институт за развој на креативниот и иновативниот потецијал кај млади и возрасни луѓе - КРЕАТИВНА МАКЕДОНИЈА Скопје

Институт за развој на креативниот и иновативниот потецијал кај млади и возрасни луѓе - КРЕАТИВНА МАКЕДОНИЈА Скопје
Креативна Македонија
Institute for development of creative and innovative potential of young and adults CREATIVE MACEDONIA Skopje
2018
Невладина организација
Изабела Соколовска, Претседател
4044018515115
7293070
ул. Луј Пастер бр. 5 , 1000 Скопје
Центар
Скопски
Изабела Соколовска, претседател, 070 217 849, izabela@creativemacedonia.mk
070 801 661

ИКМ своето постоење ќе го посвети на развој на креативноста и иновативноста кај сите млади и возрасни лица, бидејќи креативното изразување, иновацијата и критичното мислење како основна животна вештина, претставуваат јадрото на следните генерации.

Креативното размислување е важна компонента на успехот на една личност на работа или во училиште. Оваа способност е инхерентно вродена во апсолутно сите, но во текот на образованието и надворешното влијание во поголем дел се губи.
Нашата мисија е да ја поттикнеме храниме, негуваме креативноста и иновативноста кај младите и возрасни лица, преку разни настани, обуки, работилници и други активности.
Меѓу младите и возрасните луѓе се наоѓаат потенцијални уметници, писатели, претприемачи, занаетчии - луѓе кои ќе ја создадат, кој ќе конституираат и ќе ја продолжат културната, богатата и уникатна традиција на Македонија.

Владеење на правото

Возрасни

Вработување

Деца, млади и студенти

Децентрализација

Култура

Образование, наука и истражување

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Етнички заедници

Жени

Лица со посебни потреби

Млади и студенти

Невработени

Претприемачи

Рурално население

Сиромашни лица

Стари лица

Други маргинализирани групи

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација