fbpx
x
Мени
Здрузение за хуманитарни цели ХАЈАТ

Здрузение за хуманитарни цели ХАЈАТ

Здрузение за хуманитарни цели ХАЈАТ
HAYAT
Association for humanitarian purposes HAYAT
HAYAT
2000
NVO
NUREDIN SULEJMANOSKI
4012013508693
6859801
ul marsal tito 120
MARSAL TITO 120
Кичево
Југозападен
KANZOSKI GJULGJAN 070 321 400 iks.balkan@gmail.com
+389 45 223 489 / +389 72 223 489
045 223 489

unapreduvanje na etnickite zaednici resavanje na nedorazbiranje jaknenje na zenite i mladite zastita na zivotnata sredina

Антикорупција

Владеење на правото

Возрасни

Вработување

Демократија

Деца, млади и студенти

Децентрализација

Добро владеење

Животна средина и природни ресурси

Заштита на потрошувачите

Здравје и здравствена заштита

Информации, комуникации и медиуми

Култура

Лица со посебни потреби

Меѓуетнички односи

Миграција

Образование, наука и истражување

Отчетност

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Толеранција

Транспарентност

Човекови права

Градење инфраструктура

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Раководење

Социјално-хуманитарна поддршка

Финансиска поддршка (на пр. донации, грантови)

Друго

Општа јавност (сите граѓани)

Банки и претпријатија (деловен сектор)

Бегалци

Граѓански организации

Деца

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Етнички заедници

Жени

Корисници на дрога

Лица со болести

Лица со посебни потреби

Медиуми

Млади и студенти

Невработени

Претприемачи

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Рурално население

Сиромашни лица

Стари лица

Други маргинализирани групи

143

33

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација