fbpx
x
Мени
Центар за правни истражувања и анализи

Центар за правни истражувања и анализи

Центар за правни истражувања и анализи
ЦПИА
Center for Legal Research and Analysis
CLRA
2012
Здружение
Лидија Стојкова Зафировска, претседател
4080012528130
6778399
ул. Благој Давков 2-2/13
Благој Давков 2-2/13
Центар
Скопски
Лидија Стојкова Зафировска, Претседател, lidijaszafirovska@gmail.com
023201845

Мисијата на здружението е да ги оспособи граѓаните, како индивидуално, така и колективно, подобро да го разберат функционирањето на правниот систем и неговата ефикасност и влијанието кое го има тој врз нивниот живот во рамките на владеењето на правото.
ЦПИА работи со визија да биде објективен и кредибилен ресурсен центар кој ќе овозможува за пошироката и стручната јавност пристап до корисни анализи и информации, како и практично разбирање за тековните правни прашања, преку кредибилнно и професионално истражување на закононите и нивното спроведување.

Антикорупција

Владеење на правото

Демократија

Добро владеење

Образование, наука и истражување

Човекови права

Градење инфраструктура

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација