fbpx
x
Мени
Црвен крст на Република Македонија

Црвен крст на Република Македонија

Црвен крст на Република Македонија
ЦКРМ
Macedonian Red Cross
1945
Хуманитарна организација
Саит Саити - Генерален секретар
123
123
бул. Кочо Рацин бр. 13
Центар
Вардарски
Илија Пренџов 071268008 itpodrska@redcross.org.mk
00 389 02 311 43 55

Црвен крст на Република Македонија е хуманитарна организација која работи на спречување и ублажување на човековото страдање, заштита на животот и здравјето, унапредување на социјалната состојба, обезбедувајќи почит и достоинство за човековото битие, а особено во случај на несреќи и катастрофи, го промовира меѓународното хуманитарно право и хуманите вредности, поттикнува доброволно ангажирање и постојана подготвеност за давање помош, како и универзално чувство за солидарност и хуманост.

Здравје и здравствена заштита

Лица со посебни потреби

Миграција

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

Бегалци

Граѓански организации

Деца

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација