fbpx
x
Мени
ДИЈАЛОГ ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА

ДИЈАЛОГ ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА

ДИЈАЛОГ ЦЕНТАР ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНА ДЕМОКРАТИЈА
ЦДДД
DIALOGUE Center for Deliberative Democracy
2016
Здружение на граѓани
Јосипа Ризанкоска - Претседател
4021016531172
7146108
Пере Тошев бр. 9-3
Прилеп
Пелагониски
Јосипа Ризанкоска Претседател 077932405 josipa.rizankoska@cddd.org.mk
048618505

Дијалог- ЦДД - Прилеп има визија за Македонија во која граѓаните ќе бидат активни учесници во процесите на делиберативната демократија.
ДИЈАЛОГ ќе се занимава со истражување и анализа, промоција на истражувањата со цел придонес за креирање на јавните политики, едукација за промовирање и развој на делиберативната култура, лобирање и застапување на вредностите на делиберативната демократија.
Сите овие методи ќе се надградуваат и преку соработка со вмрежување со владини, меѓувладини и невладини здруженија кои ги делат истите вредности и цели.
Главни полиња на истражување се:
- Делиберативна демократија
- Владеење на правото;
- Избори и политички партии;
- Цивилно општество;
- Влијанието на традиционални и нови медиуми за развој на делиберативната демократија во Република Македонија;
- Дискриминација и маргинализирани групи;
- Меѓуетничката кохабитација во Македонија, со посебен акцент за инклузивноста на немнозинските етнички малцинства,
- Родова рамноправност;
- Социјална правда и
- Европска Унија и евроатланските интеграции.

Владеење на правото

Демократија

Добро владеење

Информации, комуникации и медиуми

Меѓуетнички односи

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Толеранција

Транспарентност

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Експерти од одредена област

Етнички заедници

Жени

Медиуми

Сиромашни лица

Други маргинализирани групи

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација