fbpx
x
Мени
Здружение на млади аналитичари и истражувачи, ЗМАИ Скопје

Здружение на млади аналитичари и истражувачи, ЗМАИ Скопје

Здружение на млади аналитичари и истражувачи, ЗМАИ Скопје
ЗМАИ
Association of young analysts and researchers
AYAR
2014
Здружение
Гopaн Мојаноски - Претседател
4080014547329
6989217
Ул. Дебарца 6p. 57/1-19, 1000, Cкoпje
Ул. Дебарца 6p. 57/1-19, 1000, Cкoпje
Центар
Скопски регион
Фатон Сулејмани - 071 627 816 fatonsulejmani@gmail.com
071 672 188

ЗМАИ Скопје е основана во октомври 2014 година и го сочинуваат 13 млади истражувачи кои имаат академска надоградба во областа на статистиката и економетријата.

Раководење со проекти

одржување на обуки

организирање на настани

Влада

министерства

општини од сите плански региони

др авни агенции

НБРМ

меѓународни институции

јавни претпријатија

Стопански комори

Универзитети

младински организации и граѓаните на РСМ

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација