fbpx
x
Мени
Здружение за истражување и анализи ЗМАИ, Скопје

Здружение за истражување и анализи ЗМАИ, Скопје

Здружение за истражување и анализи ЗМАИ, Скопје
ЗМАИ
Association for research and analysis ZMAI, Skopje
ZMAI
2014
Здружение
Виктор Митевски - Претседател
4080014547329
6989217
ул. Емил Зола 9/2-20, 1000 Скопје
ул. Андон Дуков 3/6, 1000 Скопје
Кисела Вода
Скопски регион
Кети Јованова, keti@zmai.mk
070656432

ЗМАИ Скопје е основана во октомври 2014 година и го сочинуваат 16 истражувачи кои имаат академска надоградба во областа на статистиката и економетријата.

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Информации, комуникации и медиуми

Образование, наука и истражување

Отчетност

Развој на граѓанско општество

Транспарентност

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Жени

Медиуми

Млади и студенти

Претприемачи

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

16

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација