fbpx
x
Мени

Учесници на Средба за вмрежување 2023

Име презимеИме на организација:Позиција во организацијатаЕ-пошта
Александар ЈаневЗдружение Центар на активни граѓани АКТИВО Велеспроектен координаторaleksandar_janev@hotmail.com
Александра ГеоргиеваЗдружение на Лекари специјализанти ЗЛС СкопјеПретседателaleksandra.georgieva@hotmail.com
Александра ТодевскаЗдружение Организација на жените на општина Свети Николе – Свети НиколеФинансиска соработничкаt_alexandra21@yahoo.com
Ангелина ИлиескаЗдружение ИМПЕТУС – Центар за интернет, развој и добро управување СкопјеМладински работник angelina.ilieska@gmail.com
Андријана РистовскаИнститут за политики во животната средина и климатските промени (ИПЕЦ) СкопјеПроектен координаторcontact@ipecc.org.mk
Анета ВасилеваЗдружение за заштита и унапредување на животната средина ЕКО-ЛОГИК Скопјекоординатор на проектaneta.ecologic@gmail.com
Анета МаневаЗдружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ-ЗАЕДНО ПОСИЛНИ СкопјеПрограмска координаторкаaneta@zp.mk
Анета НиколоваХуманитарно здружение за помош и подршка на лица со посебни потреби БРАВУРА КООПЕРАТИВА Делечвопретседателanikolova95@yahoo.com
Анита ИвковиќУстанова Центар за современи уметности Скопједиректорanita@scca.org.mk
Антонио МихајловЗдружение за критички пристап кон родот и сексуалноста СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ СкопјеМенаџер за финансии и партнерстваamihajlov@skc.mk
Ашмет ЕлезовскиЗдружение НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ ЦЕНТАР КумановоИзвршен Директор asmetelezovski@yahoo.com
Бардул ЗаимиЗдружение-Балкански институт за регионална соработка БИРС Тетово (претходно: Здружение-Балкански институт за регионална соработка БИРС с.Теарце, Теарце)Извршен Директорbardhyl.zaimi2013@gmail.com
Берат СелаЗдружение на еколозите НАТУРА Стругапретседателberat_70@hotmail.com
Бесир ДерњаниФондација за развој на образование и култура АЛБИЗ с.Сарај СкопјеИзвршен директорbesir.d@albiz.org.mk
Бетим АмериИнститут за Јавни Политики Арбен Џафери СкопјеистражувачBetim@ipp-arbenxhaferi.org
Билјана БејковаФондација НВО Инфоцентар Скопјеизвршна директоркаbbejkova@nvoinfocentar.org.mk
Билјана ГеоргиевскаЗдружение Совет за етика во медиумите на Македонија ЕТИКА ПРЕС СкопјеИзвршен директор на СЕММbgeorgievska@semm.mk
Благородна Коцева СимјановЗдружение ХОПС-Опции за здрав живот Скопјепроектен координаторblagorodna@hops.org.mk
Бојан ПавловскиЗдружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ-ЗАЕДНО ПОСИЛНИ СкопјеКоординатор за финансиско и административно работењеbojan@zp.mk
Васко ТодоровскиЗдружение за истражување, анализи и развој ЗЕЛЕНА ЛУПА СкопјеПретседателvaskobrasil@hotmail.com
Весна АлексовскаЗдружение на граѓани за ретки болести ЖИВОТ СО ПРЕДИЗВИЦИ Битолапретседателvesna.stojmirova@gmail.com
Весна ДеловскаЗдружение за унапредување на земјоделските задруги МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ СкопјеПроектен координаторvesna-delovska@hotmail.com
Весна ДишлијовскаМакедонско здружение на млади правници-МЗМП Скопјепроектен менаџерvdislijovska@myla.org.mk
Весна КоловскаТрговско радиодифузно друштво Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штипновинарvesna@kanal77.com.mk
Весна РистовскаЗдружение на граѓани НЕКСУС-ГРАЃАНСКИ КОНЦЕПТ СкопјеФинаниски менаџерvesnaristovska@nexus.org.mk
Весна ТрајковиќЗдружение на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК СкопјеАдминистративно-финансики коодинатор vtrajkovic@ccc.org.mk
Виктор МирчевскиЗдружение КОНЕКТ СкопјеПрограмски раководителviktorm@konekt.org.mk
Виктор МитевскиЗдружение за истражување и анализи ЗМАИ СкопјеИзвршен директорcontact@zmai.mk
Виктор ПоповскиЗдружение за заштита на животните ЕЈНЏЕЛКЕТС СкопјеПотпретседателviktorpopovski@gmail.com
Виолета Христова Здружение на граѓани за Поддршка на лица со посебни потреби ПОДДРШКА Гевгелијапретседателpoddrska@yahoo.com
Владимир ИлиевскиЗдружение на СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ НА ГРАД СКОПЈЕ СкопјеЧлен на надзорен одборvilievski@fzf.ukim.edu.mk
Владимир ЛазовскиЗдружение на граѓани за поддршка на лица со ментални болести и останати маргинализирани групи во Република Македонија АСОЦИЈАЦИЈА МИСЛА-СкопјеЧлен на организацијатаvladimir.lazovski@gmail.com
Вулнет ЗенкиЗдружение МУЛТИКУЛТУРА-ТетовоПретседател на Управен одборvullnetzenki@gmail.com
Герман ФилковЗдружение на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопјепретседателgfilkov@ccc.org.mk
Горан ЛефковЗдружение-Центар за истражувачко новинарство СКУП-МАКЕДОНИЈА СкопјеПретседателlefkov@yahoo.com
Горан НаумовскиЗдружение на граѓани ЦИВИЛ-Центар за слобода СкопјеДиректор на Цивил Медиаgoran.naumovski@civil.mk
Горан ТрајчевскиЗдружение, центар за КРЕАТИВЕН МЕЃУНАРОДЕН ДИЈАЛОГ Скопјепретседателgoran.cezar@yahoo.com
Гордана РодиќЗдружение за социјална интеграција и личен развој ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА И ПОДДРШКА Скопјеизвршна директоркаsiecofficeinfo@gmail.com
Гоце БлажескиЗдружение за унапредување и заштита на правата на работниците ДОСТОИНСТВЕН РАБОТНИК ПрилепПретседателzdr.adw15@yahoo.com
Грамоз ШабаниФондација за развој на образование и култура АЛБИЗ с.Сарај СкопјеМенаџер на проектgramoz.sh@albiz.org.mk
Давид ТасевскиЗдружение за критички пристап кон родот и сексуалноста СУБВЕРЗИВЕН ФРОНТ СкопјеИзвршен директорdtasevski@skc.mk
Давид ЧепрегановЗдружение на лезбејки, геј, бисексуалци/ки и трансексуалци/ки ЛГБТ ЈУНАЈТЕД Скопје (претходно Тетово)Регионален координатор divadvonagerpec@gmail.com
Далиборка ЗлатеваМеѓуопштинско здружение на лица со телесен инвалидитет на општина Велес, Чашка и Градско-МОБИЛНОСТ Велеспретседателdaliborkacp@yahoo.com
Даниел МитковскиКоалиција на здруженија на граѓани СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ СкопјеФинансиски менаџерdmitkovski@all4fairtrials.org.mk
Даниела ЦветаноскаЗдружение за рурален развој ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА АГРО ЛИДЕР Кривогаштанипретседателdanielacvetanoska@yahoo.com
Дарко КрстиќЗдружение Специјална Олимпијада – Македонија СкопјеСпортски ДиректорDarko.k@som.mk
Дејан СтојановиќЗдружение на граѓани за социјален и економски развој ИН ВИВО СкопјеИзвршител 🙂dejan@invivo.mk
Димитар ВрглевскиЗдружение за развој ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ СкопјеПроектен асистент dimitar.vrglevski@cup.org.mk
Димитар ИлчовЗдружение на граѓани за помош на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци ЉУБЕЗНОСТ-СкопјеСоработник за финансии и извештаиdimitar.ilchov@gmail.com
Диоген Хаџи-Коста Милевски Здружение на граѓани ЦЕНТАР ЗА ЕВРОПСКИ РАЗВОЈ И ИНТЕГРАЦИЈА БитолаПретседател diogenh@gmail.ocm
Драган КараџоцскиЗдружение Специјална Олимпијада – Македонија СкопјеНационален директорdragan@som.mk
Драган ПоповскиЗдружение на граѓани за истражувања,анализи и развој на јавни политики ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии – Скопје (претходно: Здружение на граѓани Македонски центар за европско образование Скопје)Проектен координаторdragan.popovski@eurothink.mk
Драгана ЈосифоскаЗдружение за рурален развој Локална Акциона Група ВАРДАР ЛЕАДЕР ГрадскоДел од мобилен тимleadernetmk@gmail.com
Драгана МитровиќЗдружение на граѓани МЕДИА ПЛУС ШтипПроектен соработникdragana.mitrovikj@yahoo.com
Душко ХристовЗдружение за поддршка и помош на социјално исклучените и сиромашни лица ХРАНА ЗА СИТЕ – БХМ СкопјеПретседателbankazahranamk@gmail.com
Ѓоко ВукановскиЗдружение на граѓани Македонска асоцијација за човечки ресурси СкопјеИзвршен директорcontact@mhra.mk
Ѓорги МилушевЗдружение на граѓани Центар за истражување и анализи НОВУС СтрумицаПретседателmilusevgorgi@yahoo.com
Ѓунер НебиуЖенска граѓанска иницијатива АНТИКО СкопјеПретседателка на извршен совет gnebiu@t.mk
Елез ЕлезЗдружение НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ ЦЕНТАР КумановоАдминистраторelezovski@nationalenromskicentar.org
Елена Кочоска Здружение на граѓани ПОЛИО ПЛУС-ПОСТ ПОЛИО група за подршка СкопјеПолио Плус – движење против хендикепkochoskaelena@gmail.com
Елена СимоноскаФондација НВО Инфоцентар Скопјепрограмска асистенткаelena@nvoinfocentar.org.mk
Елеонора СтојановиќЗдружение ПЕТКАМЕН – Центар за развој на социјални комуникации СкопјеТим лидерeleonora.stojanovik@gmail.com
Елиза ЖоговскаЗдружение на студенти од Медицински факултет: Европска Медицинска Студентска Асоцијација на МакедонијаПретседателzogovskaeliza@gmail.com
Елизабета БожиноскаЗдружение на граѓани Х.Е.Р.А.Асоцијација за здравствена едукација и истражување СкопјеХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување elizabeta.bozinoska@hera.org.mk
Емилија БлажевскаЗдружение на студенти од Медицински факултет: Европска Медицинска Студентска Асоцијација на МакедонијаДиректор за јавно здравјеemilijablazevska3@gmail.com
Емина АмитЗдружение на граѓани за промовирање и заштита на културните и духовните вредности ЛЕГИС СкопјеАдминистративен менаџерemina.amit@gmail.com
Енвер СалихиЗдружение за општествен развој и демократија НВО ПУЛСОТ НА ДЕМОКРАТИЈАТА Куманово претседателenver_enko@hotmail.com
Енисе ДемироваЗдружение на ромите ЧЕРЕЊА Штиппретседателenise .demirova@gmail.com
Ерен АлиИнститут за Демократија и Економски Анализи – ИДЕАИстражувачeren@idea.org.mk
Ерџан Мемедов Здружение на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка ИНИЦИЈАТИВА ЗА РАЗВОЈ И ИНКЛУЗИЈА НА ЗАЕДНИЦИТЕ Скопјефасцилитатор erdzan-jasin@hotmail.com
Жарко ЗмијанацЗдружение Прва детска амбасада во светот МЕЃАШИ – Република Македонија СкопјеРаководител за истражување, развој и одржливостiro@childrensembassy.org.mk
Жарко ТрајаноскиЗдружение на граѓани ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ И АНАЛИТИКА ИМА Скопјераководител на истражувањаtrajanoski@ima.mk
Зекир АбдуловНевладина организација КХАМ ДелчевоПравен советникzekir1@yahoo.com
Златко НиколоскиЦентар за информативна и логистичка подршка на граѓаните НОВ КОНТАКТ СкопјеПретседателzlatko.nikoloski@yahoo.com
Златко ТалевскиМЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР БитолаИзвршен директорtalevskiz@yahoo.com
Зоја Таревска – Петрушевска Здружение на граѓани Реактор-истражување во акција СкопјеПроектна координаторка zoja@reactor.org.mk
Зоран БиковскиНевладина организација КХАМ ДелчевоПрограмски Координаторz_bikovski@yahoo.com
Зоран ИвановЗдружение-Центар за истражувачко новинарство СКУП-МАКЕДОНИЈА Скопјечлен на Одбор на подржувачи на СКУП Македонијаz.ivanov@yahoo.com
Ивана ПетковскаКоалиција на здруженија на граѓани СИТЕ ЗА ПРАВИЧНО СУДЕЊЕ СкопјеПрограмски координаторipetkovska@all4fairtrials.org.mk
Иво СпироскиНаучна фондација СПИРОСКИ СкопјеИзвршен директорivospiroski@gmail.com
Игор ГеоргиевЗдружение на граѓани ЦЕНТАР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ ЕЛИПСА Кумановопретседателelipsacod@yahoo.com
Иле КузманоскиЗдружение на Лекари специјализанти ЗЛС СкопјеГенерален секретарile_kuzmanoski@yahoo.com
Илир ОсманиИнститут за Демократија и Економски Анализи – ИДЕАИстражувачilir@idea.org.mk
Илми Куртиши Здружение Хуманитарно и добротворно здружение на ромите МЕСЕЧИНА ДЕБАР-ДебарПретседател на НВОmesecinad@yahoo.com
Ирена ЛозанаЗдружение за рехабилитација и инклузија на лица со даунов синдром ДНЕВЕН ЦЕНТАР-ДОЗА СРЕЌА Скопјепроект менаџерiralozana2013@gmail.com]
Јана МихаиловаЗдружение за права и хуманост ИНТЕГРА НАУ СкопјеПретседателmihailova_jana@yahoo.com
Јасмина ГолубовскаЗдружение на граѓани за промовирање и заштита на културните и духовните вредности ЛЕГИС СкопјеПрограмски менаџерjasminagolubovska@gmail.com
Јасмина ДимковскаМАКЕДОНИЈА 2025 Огранок во Република МакедонијаСоработник за финансиски прашањаjasmina@macedonia2025.com
Јасмина ТрајчеваЗдружение Организација на жените на општина Свети Николе – Свети НиколеКоординаторка на извршна канцеларијаjasmin.traj@gmail.com
Јасмина ЏафериЗдружение на лезбејки, геј, бисексуалци/ки и трансексуалци/ки ЛГБТ ЈУНАЈТЕД Скопје (претходно Тетово)Координатор на Центарот на ЛГБТИ заедницатаjasmina@lgbtiunited.mk
Јована Аврамовска НиколовскаЗдружение за истражување и анализи ЗМАИ СкопјеПроектен координатор и Комуникацииjovana@zmai.mk
Калина ЛечевскаИнститут за општествени и хуманистички науки Скопјенаучен советникkalina.lechevska@isshs.edu.mk
Камелија ЈаневскаЗдружение за здравствена превенција и социјална заштита на граѓаните ПРЕВЕНТУС СкопјеЧленjovanovska.anastasija@gmial.com
Кирил МихајловЗдружение Доброволно ПРОТИВПОЖАРНО ДРУШТВО Свети НиколеСтарешина на ДПД Свети Николеdpdsvetinikole@gmail.com
Кјмет АметРомска асоцијација за жени и млади ЛУЛУДИ СкопјеПретседателкаluludi_sk@yahoo.com
Кристина МиланоскаЗдружение за истражување и развој на општеството ФОРУМ ПЛУС СкопјеKoordinator forumplusmk@gmail.com
Кристина ОзимецПлатформа за истражувачко новинарство и анализи-ПИНА, СкопјеПретседателozimec3@gmail.com
Лазар НелковскиМАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА И РАЗВОЈ СкопјеДиректор на Фестивалот НОВИ ПРОСТОРИlalenalegale@gmail.com
Лефкија Гажоска Платформа за развој на туризмот – FeelKrushevo Проектен менаџерlefkija@gmail.com
Лилјана ЈоноскиЗдружение Рурална Коалиција Кичево (претходно Рурална Коалција Куманово)Извршна директоркаliljana.jonoski@gmail.com
Лорик ИдризиЗдружение-Балкански институт за регионална соработка БИРС Тетово (претходно: Здружение-Балкански институт за регионална соработка БИРС с.Теарце, Теарце)Програмси Директорlorikidrizi3@gmail.com
Љубомир НетковЗдружение на граѓани РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ШУМАРСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ СкопјеОсновач и Проетен координаторljube_n@yahoo.com
Љулзим ХазириЗдружение Асоцијација за ДЕМОКРАТСКА ИНИЦИЈАТИВА Гостиваризвршен директорlulzim@adi.org.mk
Магдалена ЗдравескаЗдружение за локален развој Локал Акт Македонски БродПретседателlocalactmbrod@gmail.com
Маја АцевскаКризен центар НАДЕЖ СкопјеПретседателinfo@krizencentar.org.mk
Маја БалшиќевскаНационална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО СкопјеПроектна координаторкаbalsha@glasprotivnasilstvo.org.mk
Маја ПоповскаЗдружение за заштита на животните ЕЈНЏЕЛКЕТС СкопјеПретседателheliosmedikal123@gmail.com
Македонка КоцеваЗдружение за заштита на природата и здравјето ВИНОЖИТО с.Подареш РадовишЗаконски застапникaleksandrija_2002@yahoo.com
Маргарита ДеловаЗдружение НОВА Невладина организација за волонтерски активизам ЦИВИСТА КавадарциПретседателnovacivista@gmail.com
Марија БашескаЗдружение на граѓани ФИНАНЦЕ ТХИНК – Институт за економски истражувања и политики, СкопјеПомлад економистmarija.basheska@financethink.mk
Марија Мидовска ПеткоскаЗдружение ЦЕНТАР ЗА ИНОВАЦИИ И РАЗВОЈ ИНОС Прилеппроектен менаџерmarija.midovska@gmail.com
Марија СавовскаЗдружение за унапредување на родовата еднаквост АКЦИЈА ЗДРУЖЕНСКА СкопјеИзвршна директоркаmarijasavovska@gmail.com
Марија ЧекреџиЗдружение на граѓани Институт за човекови права СкопјеПроектен соработник marija.chekredji@ihr.org.mk
Маријана Лончар ВелковаОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА МАКЕДОНИЈА СкопјеПретседателopm@opm.org.mk
Марика МоневскаОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИ ЛозовоПретседателmonevskam@yahoo.com
Марина БојановаЗдружение Центар за социјални иницијативи НАДЕЖ-СкопјепретседателMarina.bojanova@csinadez.mk
Марјан ПоповскиЗдружение за истражување, анализи и развој ЗЕЛЕНА ЛУПА СкопјеИзвршен директорmarjanpopovski62@gmail.com
Марко ДанаиловскиЗдружение за развој ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ СкопјеПроектен асистентmarko.danailovski@cup.org.mk
Мартин МицевскиЗдружение за унапредување на земјоделските задруги МАКЕДОНСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ СкопјеПроектен координаторthemicevski@gmail.com
Мартина ГрнчаревскаОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА МАКЕДОНИЈА СкопјеПравен советникmgrncarevska@opm.org.mk
Мартина СтанковиќСојуз – Национален совет за родова рамноправностФинансиска менаџеркаstankovikmartina@gmail.com
Менде ТрајковскиСојуз на пчеларски здруженија на Македонија ПЧЕЛА СКОПЈЕпретседателspzm.pcela@gmail.com
Мери НашокуМЛАДИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР БитолаПрограмски директорmeri@mkcbt.org.mk
Мерлина МифтароваЗдружение за развој и унапредување на ромската заедница РОМАНО ЧАЧИПЕ Скопјеизвршен директорromanocacipe@yahoo.com
Милош ДимитровскиЗдружение РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ КратовоПретседателregionalencentar@gmail.com
Мирко СпироскиНаучна фондација СПИРОСКИ СкопјеОсновач и директорmspiroski@yahoo.com
Мирсат ЕсатиИнститут за политики во животната средина и климатските промени (ИПЕЦ) СкопјеИстражувачmirsat_esati@hotmail.com
Митана СтевковскаКризен центар НАДЕЖ СкопјеПравникmitanastevkovska@yahoo.com
Михаил ГотовскиЗдружение на граѓани ИНСТИТУТ ЗА ЗЕЛЕНИ ПОЛИТИКИ И РАЗВОЈ Беровопретседателmgotovski@yahoo.com
Муарем Ќазимовски Здружение НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ ЦЕНТАР КумановоАктивистinfo@nationalromacentrum.org
Мустафа СаидовЦентар за култура,комуникација и едукација на ромите СВЕТЛА ИДНИНА КочаниАдминистраторmustafa.saidov@yahoo.com
Надир РеџепиАсоцијација Иницијатива за социјална промена-ИнСоК СкопјеИзвршен директорkhamnrp@icloud.com
Наташа ПетковскаЗдружение ХЕЛСИНШКИ КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СкопјеПроектен координатор, правен советникnatasha.petkovska@mhc.org.mk
Наташа СтојановскаРомска асоцијација за жени и млади ЛУЛУДИ Скопјепроектен координаторrazmluludi@gmail.com
Наум ЛокоскиИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПСКА ПОЛИТИКА Скопјелице за комуникацииnaum.lokoski@epi.org.mk
Нелко НелковскиМАКЕДОНСКИ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА И РАЗВОЈ СкопјеПретседателnelkomk@gmail.com
Нена МанчевМАКЕДОНИЈА 2025 Огранок во Република МакедонијаПрограмски менаџер за прогртами во областа на образование и лидерствоnena@macedonia2025.com
Никола ПисаревУстанова Центар за современи уметности Скопјепроектен менаџерnikola@scca.org.mk
Ноли ОсманиЗдружение Центар за одржлив развој на заедницата ДебарМенаџер за младинската програмаnolio.osmani@gmail.com
Олгица НаумоскаЕколошко друштво ВИЛА ЗОРА ВелесФинансиски менаџерole_naumoska@yahoo.com
Оливера КостадиноваЗдружение на граѓани за култура и уметност АН-БЛОК СкопјеЧленsotirmifi@gmail.com
Пеѓа РадојевиќЗдружение ПЕТКАМЕН – Центар за развој на социјални комуникации СкопјеКоординатор за дигитален маркетингpextra.pexim@gmail.com
Петре МркевСовет за превентива против малолетничка деликвенција КавадарциГенерален Секретарpmrkev@yahoo.com
Петрит СарачиниЗдружение на граѓани ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ И АНАЛИТИКА ИМА Скопјепретседателsarachini@ima.mk
Поликсена ИлиоскаЗдружение на граѓани за култура и уметност АН-БЛОК СкопјеПретседателpolikseni2002@yahoo.com
Ристо АлексовскиИнститут за општествени и хуманистички науки СкопјеАдминистративен директорristo.aleksovski@isshs.edu.mk
Ристо КарајковЗдружение за рамноправен развој РЕШЕНИЈА ЗА РАЗВОЈ СкопјеПретседателristo.karajkov@deso.mk
Рубинчо АризанкоскиЗдружение за унапредување и заштита на правата на работниците ДОСТОИНСТВЕН РАБОТНИК ПрилепПрограмски координатор и администраторrarizankoski@gmail.com
Сали МеметЗдружение за заштита и едукација на деца и млади Роми ПРОГРЕС СкопјеПроект Координаторroma.progress@yahoo.com
Самет СкендериАсоцијација Иницијатива за социјална промена-ИнСоК СкопјеРаководител на програмиsamet.skenderi@insoc.org.mk
Сандра СтојковскаЗдружение на граѓани ЦЕНТАР ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ ГевгелијаПроектен координаторsstojkovska.ckp@gmail.com
Сарита ИљазЗдружение на граѓани за здравствена, социјална и образовна поддршка ИНИЦИЈАТИВА ЗА РАЗВОЈ И ИНКЛУЗИЈА НА ЗАЕДНИЦИТЕ Скопјефасцилитаторsarita.iljaz6@gmail.com
Сашо ПетровскиЗдружение на граѓани РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ШУМАРСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ СкопјеОсновач,експерт по шумарствоpetrovski@refordcentre.org
Сеад ИсмаилЗдружение за развој и унапредување на ромската заедница РОМАНО ЧАЧИПЕ Скопјечленromanocacipe@yahoo.com
Силвана НаумоваЗдружение ХОПС-Опции за здрав живот СкопјеМенаџер на програма – Намалување на штети од употреба на дрогиsilvanan@hops.org.mk
Славица ШекуткоскаЗдружение на СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ НА ГРАД СКОПЈЕ Скопјечлен на Надзорен одборs_sekutkoska@yahoo.com
Славче КостевЗдружение Доброволно ПРОТИВПОЖАРНО ДРУШТВО Свети НиколеЧлен на ДПД Свети Николеdpdsvetinikole@gmail.com
Слаѓан ПеневЗдружение ФОРУМ – ЦЕНТАР ЗА СТРАТЕШКИ ИСТРАЖУВАЊА И ДОКУМЕНТАЦИЈА СкопјеИзвршен директорslagjan@forum-csrd.org.mk
Слободанка БлажевскаЗдружение на граѓани МЕДИА ПЛУС ШтипПроектен менаџерinfo@mediaplus.org.mk
Снежана ПетрескаЗдружение на граѓани за култура и уметност АН-БЛОК СкопјеЧленspetreska76@yahoo.com
Стеван ТомовскиЗдружение за унапредување на општествените и економските дејности ЕРГОС СкопјепретседателNvo.ergos@gmail.com
Стефан КоцевскиЗдружение на граѓани Институт за човекови права СкопјеСоработник за мониторингstefan.kocevski@ihr.mk
Стефанија ГраовацЗдружение на граѓани за поддршка на лица со ментални болести и останати маргинализирани групи во Република Македонија АСОЦИЈАЦИЈА МИСЛА-СкопјеОсновач на организацијатаgraovacstefanija@yahoo.com
Стојне ТодоровскаЗдружение за заштита и унапредување на животната средина ЕКО-ЛОГИК Скопјепрограмски координаторstojne.ecologic@gmail.com
Сузана СтојановскаЗдружение за рехабилитација и инклузија на лица со даунов синдром ДНЕВЕН ЦЕНТАР-ДОЗА СРЕЌА СкопјеДоза Среќаsuze_bio@hotmail.com
Татјана ТасевскаОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА МАКЕДОНИЈА СкопјеПравен советникtanjatopm@gmail.com
Теа ЗографскаСојуз – Национален совет за родова рамноправностПрограм менаџеркаteazografska@gmail.com
Теодор ТомовскиКоалиција сексулани и здравствени права на маргинализирани заедници МАРГИНИ Скопје (претходно: Коалиција СЕКСУАЛНИ И ЗДРАВСТВЕНИ ПРАВА НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ЗАЕДНИЦИ Скопје)Финансиски асистентtomovskiteodor@gmail.com
Тодор ЦоневЗдружение ИНИЦИЈАТИВА НА НЕВРАБОТЕНИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ Виницапретседателtodorconev@gmail.com
Тодорка КоцеваЗдружение НОВА Невладина организација за волонтерски активизам ЦИВИСТА КавадарциЗаменик претседателnovacivista@gmail.com
Тони СтанковскиЗдружение на граѓани за помош на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци ЉУБЕЗНОСТ-СкопјеПретседателstankovski.toni@yahoo.com
Фадрија МустафовскаЗдружение РАДИКА-ДЕ ДебарПретседателradikade@yahoo.com
Филип СтојановскиЗдружение на граѓани ЦЕНТАР ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ ГевгелијаПроектен координаторfstojanovski@yahoo.com
Фимка КовчегарскаЗдружение за заштита на природата и здравјето ВИНОЖИТО с.Подареш РадовишЧлен на ЦСvinozito.ngorainbow@gmail.com
Фросина КипријановскаЗдружение ИМПЕТУС – Центар за интернет, развој и добро управување СкопјеДиректор на програмиfrosina.kiprijanovska@yahoo.com
Фросина КрушкаровскаЗдружение на граѓани за истражувања,анализи и развој на јавни политики ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии – Скопје (претходно: Здружение на граѓани Македонски центар за европско образование Скопје)Проектна асистенткаfrosina.krushkarovska@eurothink.mk
Хадиса НасуфиЗдружение Центар за одржлив развој на заедницата ДебарПомошник менаџер за младинската програмаhadisanasufi.o@gmail.com
Чавкароски ВладоПлатформа за развој на туризмот – FeelKrushevo Претседателn.cavkar@yahoo.com
Чавкароски Мери ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО КрушевоПретседател m.cavkar@yaho.com
Џабир ДералаЗдружение на граѓани ЦИВИЛ-Центар за слобода СкопјеПретседателderalla@civil.mk
Џулијана КуковскаЗдружение за рурален развој Локална Акциона Група ВАРДАР ЛЕАДЕР ГрадскоМобилен Тимleadernetmk@gmail.com