fbpx
x
Мени

Извештај за заштита на човековите права при полициска злоупотреба и при тортура 2008

Проектот за поддршка на човековите права кој се имплементира од 2004 година беше реализиран и во 2008 година. Основна цел на Проектот за поддршка на човековите права е да обрне внимание на употребата на незаконска физичка или ментална сила, од страна на овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи, во текот на вршењето на […]

Кратка збирка на информација за едукација на млади Роми и не-Роми за ромскиот холокауст и геноцидот врз Ромите за време на Втората светска војна

Потребата за образование за сеќавање се гледа како алатка за зајакнување на идентитетот на младите Роми и како алатка за борба за човековите права и против дискриминација. Згора на тоа, потребата за овие видови на образовни алатки, исто така може да се види во сѐ поголемиот говор на омраза кон Ромите, од кои голем дел […]

Водич за одговорно родителство

Исклучително значајна публикација, која на еден разбирлив и едноставен јазик, зборува за телесното казнување, злоупотребувањето на децата, и важноста на одговорното родителство во воспитувањето и воопшто целокупниот детски развој. Многубројните информации кои се понудени за негативното влијанието на насилството врз целокупниот развој на децата, како и начините и формите на воспитување, ќе им помогне на родителите […]