fbpx
x
Мени

Анализа на законската регулатива за добивање на дозвола за привремен престој и вработување странски државјани – жртви на трговија со луѓе во Република Македонија.

Според извештајот на Стејт Департментот во 2007 година се проценува дека околу 800,000 илјади луѓе биле жртви на трговија од кои 80% се жени. Според најновите светски истражувања трговијата со луѓе е трет најголем нелегален бизнис во синџирот на организираниот криминал веднаш после трговијата со оружје и дрога. Во 21-от век во кој слободата и демократијата […]

Регионални упатства за идентификација на жртвите на трговијата со луѓе

Прирачникот за идентификација на жртви на трговија со луѓе (во понатамошниот текст “регионален прирачник”) е разработен во рамките на четвртиот заеднички проект на АРИАДНЕ мрежата за борба против трговијата со луѓе во Југоисточна и Источна Европа на тема “Трговија со луѓе и миграција во Југоисточна и Источна Европа”. Проектот е имплементиран од страна на НВО […]