fbpx
x
Мени

Казненопоправен одговор на организираниот криминал

Во насока на спречување на организираниот криминал, пред се на трговијата со луѓе како една од најсериозните облици на злоупотреба на основните човекови права, во Република Македонија, во изминатите неколку години засилено беа преземани активности од страна на различни институции и организации во различни сфери на делување.

Проект за поддршка на човековите права Извештај за периодот 2004-2005

Проектот за поддршка на човековите права ( ППЧП), претставува иницијатива на граѓанското општество, која се усредоточува на појавата на неправилно однесување или злоупотреба од страна на полицијата. цел на проектот, е да  обрне внимание на употребата на незаконска физичка и ментална сила, од страна на овластените службени лица од Министерството за внатрешни работи, во текот […]