fbpx
x
Мени

Извештај за дигитална писменост и користење на е-услуги во руралните средини

Во Република Северна Македонија, се најавуваат законски промени преку кои граѓаните ќе може да креираат електронски идентитет, преку кои услугите од институциите ќе ги добиваат електронски. Сето тоа води кон трансформација на јавните услуги и нивна дигитализација. А тоа би придонело до заштеда на пари, поквалитетни јавни услуги и зголемена транспарентност, полесен пристап до податоци […]

Финален извештај од набљудувањето на работата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во периодот 2013 – 2016 година

Во периодот октомври – ноември 2017 година, Рурална коалиција, во рамки на проектот “Отчетност за сработеното со парите на граѓаните – реформа на јавната администрација која тешко се докажува“, како дел од проектот „Граѓанска алијанса за транспарентност – набљудување на процесот на реформи на јавната администрација од страна на граѓанските организации“, на Фондацијата Отворено општество […]