fbpx
x
Мени

Здравјето како право и како услуга – Правата на пациентите во македонската легислатива 1991-2014

Пренагласениот правен аспект во водењето на здравствената политика кој се промовира во македонското здравство преку постојано промовирање на реформи, преку измени на законите на сметка на социополитичкиот аспект кој е далеку поважен и ја содржи хуманата компонента е еден механизам кој, почнувајќи од 1991 година па до ден денес, им скратил многу права на пациентите […]

Без закони, се е џабе – потребите на ЛГБТ заедницата во Македонија

Политичката нестабилност и социјална нееднаквост доминираа во пост-Југославија, за време и по нејзиното распаѓање (Bilic, 2016; Sajo, 1998). Во транзицискиот период на овие постсоцијалистички општества, недовербата во државните институции придонесе кон зголемена наклонетост кон Православната црква (Inglehart & Baker, 2000; Tomka, 2011). Црквата стана сèприсутна општествена и политичка сила која креираше идеологии и норми кои ги дефинираа општествените очекувања во многу земји, вклучувајќи […]