fbpx
x
Мени

Трговијата со луѓе и илегалната миграција перцепирани од главните актери во кривичната постапка

Со промените во Кривичниот законик во 2002 година, кога за прв пат се воведе делото Трговија со луѓе, во чл. 418 – а беше внесена одредба за казнување со казна затвор од 6 месеци до 5 години на тој што користи, или овозможува на друг користење сексуални услуги од лице за кое знае дека е […]

Основни податоци за алтернативните мерки во Република Македонија

Основни карактеристики на алтернативните мерки: Кривични санкции што ги изрекува судот; Овозможуваат одбегнување и замена на краткотрајните казни затвор;