fbpx
x
Мени

Подобрување на учеството на помалите етнички заедници на локално ниво: Извештај од истражување

Културната различност во Република Македонија е вградена во фундаменталните одредби за државноста, и нејзината заштита и промоција, е поддржана од процесот за интеграција во Европската унија и во НАТО. Заштитата и промоцијата на правата на различните етнички заедници се загарантирани со Уставот и законите на Република Македонија. Сепак, интеграцијата на помалите етнички заедници во економската, […]

Како до интегрирано образование во Република Македонија?

Интегрирањето и инклузијата во образовниот процес се покажа како голем предизвик кој требаше да помогне во поголемо заемно запoзнавање помеѓу заедниците. Но, заради избегнување конфликтни ситуации помеѓу ученици од различни етнички групи, образовниот систем претpпе сегрегација која многу години беше манифестно или латентно поддржувана, со цел да се избегнат конфликтни ситуации помеѓу учениците од различни етнички групи.