fbpx
x
Мени

Јас можам да влијаам !

Младинското учество е камен темелник на младинските политики и подразбира вклучување на младите во носењето на одлуки кои се од клучно значење за нив, активно учество на младите со генерирање на идеи и предлози за унапредување на положбата на младите во општеството, како и активно граѓанство и придонес во заедницата од страна на младите.

Што сакаат да знаат граѓаните од локалната власт?

Учеството на граѓаните во креирањето на локалните политики и можноста да влијаат во обликувањето и подобрувањето на одлуките кои имаат директно влијание на квалитетот на живеењето во локалната заедница се клучни предуслови за демократско управување на локално ниво. За да можат да учествуваат со свои иницијативи и предлози, граѓаните треба да можат слободно да пристапат […]

Младинските перспективи низ процесот на истражување

Содржина: Оваа публикација е збирка на резултатите спроведени од спроведените истражувања во рамки на Академијата за млади истражувачи 2013. Во нив се обработени широк спектар на теми од областа на човековите права, работнички права и синдикати, студентски организации, културолошки вредности, политичка партиципација преку социјални медиуми, насилство помеѓу млади, инволвираност во локалната заедница и други.

Покров – тераписка заедница

Подобрување на учеството во демократските процеси на заедниците под 20%

Проектот „Подобрување на учеството во демократските процеси на заедниците под 20%“, покрај својата главна цел на зајакнување на капацитетите на овие заедници во подобрување на условите за практикување на нивните права, нивната политичка, граѓанска и медиумска застапеност како и презентацијата на нивната култура и видливост, содржи и специфичен дел кој се однесува на идентификација на […]

Саморегулација и Македонското новинарство

Новинарството е една од најистакнатите дејности на денешницата и позив кој, најверојатно, ќе стане свет во овој, трет милениум. Оваа професија се дефинира како „општествена дејност произлезена од одредени историски услови, како начин, облик и средство за комуницирање на големи далечини и меѓу големи заедници, при што нејзината функција е да ја известува јавноста за […]

Ефективно политичко учество на помалите етнички заедници во локалната самоуправа во Република Македонија

Последниве десет години повеќе трудови се обидуваат да го објаснат правнополитичкиот контекст во Македонија пред и по потпишувањето на Охридскиот рамковен договор (ОРД), неговата природа и влијанието врз етничките односи во Ре пуб лика Македонија (Македонија или РМ). ОРД e документ со кој се стави крај на кризата во 2001 година, а со цел адресирање […]

Извештај за резултатите од мониторингот на процесот на јавни набавки во Струга

Со напредување на процесот на децентрализација, обврските и одговорностите на локалната самоуправа се зголемуваат, а паралелно со тоа, се зголемуваат и средствата со кои таа располага. Снабдувањето со потребните стоки, услуги и работи, со кои треба да се подобрат условите за живеење на граѓаните во заедницата, со кои треба да се намируваат тековните трошоци на […]

Стратегија за развој на волонтерството во општина Битола 2015-2018

Во Република Македонија волонтерството се повеќе се развива и добива важност во локалните заедници. Тоа има голем потенцијал за подобрување на квалитетот на живот во локалните заедници, придонесува за зголемување на граѓанското учество во општествениот живот, за создавање на локални мрежи и создава чувство на одговорност за решавање на проблемите што постојат во заедниците.

Достапност до здравствената заштита во текот на бременоста во Република Македонија – имаат ли сите жени еднаков пристап?

Здружението Национален ромски центар, во рамките на проектните активности,, Преку засилен глас до подобри здравствени услуги- продолжување” во периодот од октомври 2014 година до октомври 2015 година интензивно работеше на истражување поврзано со здравствената заштита на припадничките на ромската заедница во репродуктивниот период.