fbpx
x
Мени

Прирачник за почвени анализи

Почвата е сложен полидисперзен систем изградена од цврста (минерални и органски материи), течна (вода), гасовита (воздух), и жива (организми) фаза. Како дел од екосистемот таа е отворен систем каде се врши постојана размена на енергии и материи со надворешната средина. Таа е најдрагоцен, ограничен и тешко обновлив природен ресурс без кој животот на човештвото, на […]