fbpx
x
Мени

Младинска вклученост во креитањето на локалните политики

Кога говориме за младинските политики постојат повеќе дефиниции што даваат објаснување на концептот на младинската политика. Во основата, младинската политика е меѓусекторска политика и ги опфаќа сите одлуки и мерки што влијаат на условите за младите луѓе во голем број на различни области, како што се вработувањето, образованието, здравството, домувањето, слободното време, културата и влијанието. […]