fbpx
x
Мени

Фискална децентрализација за подобар регионален развој на граѓанското општество

Целта на ова истражување е идентификување на причините кои го движат развојот на граѓанските организации – ГО и фондации во регионите и во општините на Република Македонија како и идентификување на последиците од таквиот развој. Развојот на граѓанските организации и фондации се анализира според регионалната статистичка организација на Република Македонија на осумте статистички плански региони […]