fbpx
x
Мени

Екстерно оценување, предизвици и следни чекори: Екстерно оценување по секоја цена?

Квалитетното образование и човечкиот капитал претставуваат основен услов за обезбедување на одржлив економски и општествен развој. Оттука, во Република  Македонија, во сите изминати години од осамостојувањето до денес, реформите во секторот на образованието се постојано актуелни, односно континуирано се вложуваат напори и средства со цел подобрување на квалитетот на образовниот про- цес, како и нивото […]

Саморегулација и Македонското новинарство

Новинарството е една од најистакнатите дејности на денешницата и позив кој, најверојатно, ќе стане свет во овој, трет милениум. Оваа професија се дефинира како „општествена дејност произлезена од одредени историски услови, како начин, облик и средство за комуницирање на големи далечини и меѓу големи заедници, при што нејзината функција е да ја известува јавноста за […]