fbpx
x
Мени

Четврти квартален извештај за резултатите од мониторингот на процесот на јавни набавки во РМ (на централно ниво)2009

Недоволна транспарентност и отчетност на државните институции за трошењето на јавните пари преку постапките за јавни набавки. Наспроти законската обврска задолжително да доставуваат до Бирото за јавни набавки известување за секој склучен договор за јавни набавки, некои државни институции, како Министерствата за труд и социјална политика, за локална самоуправа и за земјоделство, како и Секретаријатот за европски прашања, во текот […]