fbpx
x
Мени

“Анализа на примената на Законот за бесплатна правна помош вклучително и анализа (cost-benefit analysis) на трошоците за негово спроведување со посебен фокус на родовиот аспект” Скопје,

Анализа на примената на Законот за бесплатна правна помош вклучително и анализа (cost-benefit analysis) на трошоците за негово спроведување со посебен фокус на родовиот аспект” е документ кој Здружението за еднакви можности Еднаков Пристап го подготви во рамки на Проектот Мрежа 23 со финансиска поддршка на Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје во партнерство […]

Бенефити и трошоци од странските директни инвестиции во технолошко-индустриските развојни зони

Слободните економски зони(СЕЗ) како форми за привлекување инвестиции и како форма за унапредување на економскиот развој, се концепт кој е доста стар, но првата модерна специјална економска зона е основана во 1959 година, во Ирска (Guangwen, 2003), додека значајна популарност овие зони добиваат во деведесеттите кога се проценува дека има околу 500 СЕЗ, чиј број […]

Физибилити Студија-Буџет базиран на перформанси за подобар буџетски процес и зголемување на транспарентноста и отчетноста

Не е лесно да се направи оценка на трошоците и бенефитите од реформа која опфаќа воведување и имплементација на буџетирање мерено по перформанси (performance budgeting) во Македонија. Потребна е одредена доза на храброст да се направи таква оценка имајќи предвид дека не најдовме во литературата општа оценка за ниту една држава (освен секторски пресметки. За […]

Домашните наспроти странските директни инвестиции во Република Македонија:Политики за поддршка и нивните ефекти

Во 2006 година, со доаѓањето на власт на новата десничарска влада, Република Македонија започна агресивна политика на промоција на СДИ. Земјата направи целосна промена од претходната политика на пасивност кон СДИ, во амбициозна политика на промоција на СДИ. Се измени законодавството и институционалната рамка и започна проактивно барање странски инвеститори. Олеснувањата за локација (локациски олеснувања) […]